Nyheter

Fredsorganisationer vill ha debatt kring Natomedlemskapets betydelse

Kerstin Bergeå, ordförande Svenska Freds och Josefin Lind, Generalsekreterare för Läkare mot Kärnvapen, efterlyser mer debatt om Natointrädet och kärnvapen på svensk mark, på Folk och Försvar 2024 i Sälen.

Under Sveriges Natoprocess har fokus varit på Turkiet och Ungern och huruvida de ska godkänna Sveriges Nato-ansökan. Detta samtidigt som debatten kring denna historiska förändring i den svenska försvars- och säkerhetspolitiken i princip nästan helt uteblivit. Det menar Svenska Freds och Läkare mot kärnvapen, som är aktuella med rapporten Sverige i Nato.

Svenska freds och Läkare mot kärnvapen efterlyser mer debatt om vad det faktiskt innebär för Sverige att gå med i Nato. I rapporten ”Sverige i Nato” granskar organisationerna vad ett svenskt Natomedlemskap kan komma att innebära för Sverige ur en rad olika aspekter.

– Det är skrämmande att vi går med i en kärnvapenallians utan att det svenska folket vet vad det kommer att innebära. Frågetecknen är många också om vilken roll Sverige kommer att ta inom Nato, säger Kerstin Bergeå, Ordförande på Svenska Freds, i ett pressutlåtande.

Nedrustning och Nato

I rapporten framkommer flera exempel där den svenska Natoprocessen redan har påverkat Sveriges politik för fred och nedrustning, och svårigheterna med att verka för nedrustning som Natoland.

Bland annat pekar organisationerna på det faktum att Sverige och USA skrev under ett avtal i december 2023, vilket ger amerikansk militär tillgång till 17 svenska regementen.

Svenska freds vill se mer konfliktförebyggande åtgärder, vilket är det som skapar säkerhet och fred på lång sikt, enligt organisationen.

Efterlyser förbud mot kärnvapen på svensk mark

Svenska läkare mot kärnvapen menar att det är högst osäkert vad regeringens ställning till kärnvapen i Sverige faktiskt är.

Enligt Josefin Lind, generalsekreterare för organisationen, är det oklart vad regeringen menar med att det inte är aktuellt med kärnvapen i Sverige.

– Gäller det bara placering av kärnvapen eller också transit av kärnvapen? Kan kärnvapenbestyckade flygplan tanka i Sverige, säger hon bland annat frågande under en pressträff under Folk och Försvar i Sälen.

Enligt Lind är det också oklart vad som ska gälla när krigsfara bedöms föreligga och hur krigsfara definieras.

Läkare mot Kärnvapen och Svenska Freds vill att Sverige lagstiftar om ett förbud mot kärnvapen på svensk mark, för såväl utplacering som transit, och för både krigstid och fred.

– Trots dessa svårigheter är det möjligt att vara medlem i Nato och arbeta för att kärnvapnens roll ska begränsas, till exempel genom att förbjuda utplacering, införsel och transport av kärnvapen på svenskt territorium eller stå utanför Natos kärnvapenövningar. Sverige har en lång tradition av arbete för kärnvapennedrustning. Vem har rätt att agera som om svenska folket inte längre står för det, säger Vendela Englund Burnett, Ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen i ett pressmeddelande.