Nyheter

Störst ökning i sysselsättningen bland utrikesfödda kvinnor

Yallatrappan i Malmö.

Sysselsättningen har ökat stadigt i Sverige sedan covid-19-pandemin och allra störst ökning finns bland utrikesfödda kvinnor. Sysselsättningen bland dem ökade med 18,6 procent från oktober 2020 till oktober 2023, visar nya siffror från SCB.

SCB har tagit fram ny och mer detaljerad arbetsmarknadsstatistik på kommunnivå och kan visa att mellan oktober 2020 och 2023 har antalet sysselsatta i åldersgruppen 16–64 i Sverige ökat med sammanlagt 5,6 procent. Men det är bland utrikesfödda som den största ökningen har skett och allra störst är ökningen bland utrikesfödda kvinnor:

– Nedbrutet på både bakgrund och kön var ökningen störst bland utrikesfödda kvinnor. Där ökade antalet sysselsatta i åldersgruppen 16–64 år med 18,6 procent, säger Lukas Gamerov, statistiker på SCB, i ett pressmeddelande. 

De nya siffrorna har brutits ned på kommunnivå och där syns att antalet sysselsatta ökade i 254 av 290 kommuner under den undersökta perioden.

Sysselsättningen ökar bland utrikesfödda

Tittar man på inrikesfödda så ökade deras sysselsättning i 186 kommuner, att jämföra med utrikesfödda vars sysselsättning ökade i 283 kommuner. Gruppen inrikesfödda kvinnors sysselsättning ökade i 213 kommuner, jämfört med inrikesfödda män vars sysselsättning ökade i 167 kommuner. Gruppen utrikesfödda kvinnors sysselsättning ökade i 282 kommuner, medan utrikesfödda mäns sysselsättning ökade i 277 kommuner. 

Den detaljerade arbetsmarknadsstatistiken på kommunnivå går under beteckningen Befolkningens arbetsmarknadsstatus (Bas), och klassas sedan i höstas som officiell statistik. Genom administrativa data kan läget på arbetsmarknaden beskrivas över tid. SCB har statistik över antal sysselsatta, arbetslösa, studerande, pensionärer och sjuka i sin databas, och statistiken går dels att utläsa för hela befolkningen dels för undergrupper som till exempel kön, födelseregion och ålder.

– Syftet och styrkan med Bas är att vi kan bryta ned statistiken och beskriva befolkningen efter sysselsättning och övriga arbetsmarknadsstatusar, säger Lukas Gamerov.

Fakta: Förändring i sysselsättningen

Befolkningens arbetsmarknadsstatus (Bas) kommer från en ny produkt på SCB. Sedan i höstas klassas det som officiell statistik.

I den nya statistiken framkommer det att den största ökningen av sysselsättning i åldersgruppen 16–64 år mellan oktober 2020 och oktober 2023 har skett bland utrikesfödda kvinnor – här var ökningen 18,6 procent.

Utslaget på hela åldersgruppen 16–64 år var ökningen av sysselsättningen 5,6 procent. Bland inrikesfödda var ökningen 2,5 procent och bland utrikesfödda 17,6 procent.

Källa: SCB

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV