Intervju

Bilan Osman: ”Jag säger som RuPaul – Y’all need to step ya pussy up”

Bilan Osman

Det antirasistiska nätverket Enar varnade tidigare i år för ökade hatbrott med rasistiska motiv i Europa inför det kommande EU-valet i juni. Fempers nyheter har pratat med Bilan Osman, antirasistisk debattör, som delar med sig av sina perspektiv på situationen kring det antirasistiska engagemanget och kampen mot islamofobi i Sverige i dag.

Bilan Osman menar att alla former av rasism har sina historier och sina kamper, vilket man bör ha respekt för. Samtidigt upplever hon att islamofobi har varit den svåraste formen av rasism att prata om i Sverige.

– Orsakerna är dels att islamofobi inte ses som ”riktig rasism” av många, dels att islamofobi nästan undantagslöst måste introduceras som om fenomenet vore nytt. Ibland tror folk att islamofobin bara funnits några år, men faktum är att redan under Gustav Vasas dagar på 1500-talet fanns uppfattningar om att muslimer ville ”ta över”, säger Bilan Osman.

Hon menar att ett vanligt missförstånd hos den breda allmänheten är att islamofobi handlar om muslimer, när det i själva verket handlar om majoritetssamhällets myter och föreställningar om den muslimska minoriteten.

Islamofobin har normaliserats

Islamofobin fick ett uppsving i efterdyningarna av terrorattackerna den 11 september 2001 och i Sverige pågick det en normaliseringsprocess under vilken Sverigedemokraterna (SD) kom in i riksdagen 2010, och därefter började flera partier anpassa sig efter SD:s agenda och anamma islamofobiska diskurser.

Utifrån sitt perspektiv berättar Osman att den antirasistiska kampen tidigare, under 2010-talets början, var mer vanligt förekommande och att antirasismen i flera avseenden var på framkant då.

– Muslimska kvinnor fick komma till tals och kunde organisera sig på ett annat sätt, jämfört hur det ser ut i dag. Mellan 2010 och 2015 fanns det möjlighet att prata om muslimska kvinnors utsatthet på ett helt annat sätt, än vad som är möjligt att göra i det offentliga samtalet i dag, säger Osman och menar att det är oroväckande att den ena muslimska rösten efter den andra försvinner ur offentligheten.

– Och detta på grund av att islamofobin i Sverige normaliseras – framför allt på högre politisk nivå. 

Det är resultatet av en effektiv kamp från den organiserade högerns håll, menar hon, som gått ut på att misstänkliggöra muslimer genom anklagelser om radikalisering och om samröre med islamistiska krafter och annan våldsbejakande extremism. Det som är riktigt farligt, menar Osman, är att den islamofobiska retoriken och dess diskurser också riskerar att leda till praktisk politisk handling, om ingen säger ifrån.

– Bland de senaste oroväckande utspelen finns Jimmie Åkessons tal på Sverigedemokraternas landsdagar i Västerås förra året, där han höll ett aggressivt tal om att riva moskéer i Sverige som inte efterlever ”svenska värderingar”. Det är något som absolut inte får stå oemotsagt.

Behov av solidaritet med muslimer

Osman säger att hon väldigt gärna skulle vilja se att begrepp som antirasism och solidaritet återupplivas på nytt, men i dagsläget ser hon inte att det alls görs på det sätt som vore önskvärt. Det finns visserligen solidaritetsrörelser, men ytterst få av dem väljer att solidarisera sig med muslimer. Osman tycker att det är ett svek från flera håll, när muslimer lämnas åt sitt öde i dagens politiska landskap.

– Egentligen vill jag bara säga samma sak som RuPaul sade en gång till sina deltagare: ”y’all need to step ya pussy up”. Alltså, alla ni som säger er stå för rättvisa, solidaritet och jämlikhet, ni måste verkligen skärpa till er, inse allvaret och ta muslimers villkor på allvar. Läget i dag är fruktansvärt skrämmande och om vi inte tillsammans visar motstånd, så kommer fler att drabbas av rasistiskt motiverade hatbrott, säger Bilan Osman.

FAKTA: INTERNATIONELLA DAGEN FÖR AVSKAFFANDET AV RASDISKRIMINERING

FN:s generalförsamling beslutade den 26 oktober 1966 att den 21 mars skulle bli FN:s internationella dag mot avskaffandet av rasdiskriminering. Anledningen till det datumet beror på Sharpevillemassakern i Sydafrika. Den 21 mars 1960 öppnade polisen eld mot fredliga demonstranter i Sharpeville, utan förvarningar, varpå 69 personer mördades och över 180 skadades. Demonstrationen samlade protester mot Apartheidsystemet och var den allra första av sitt slag i Sydafrika.

FAKTA: INTERNATIONELLA DAGEN MOT ISLAMOFOBI

FN:s internationella dag för att bekämpa islamofobi infaller den 15 mars. FN:s generalförsamling beslutade att inrätta dagen 2022 och datumet sammanfaller med årsdagen för terrordådet mot en moské i Christchurch i Nya Zeeland 2019.