Nyheter

Förväntningar när FN:s kvinnokommission CSW avslutas: ”att vi inte ska ta steg bakåt”

Demonstration för kvinnors rättigheter i New York

I morgon avslutas toppmötet för FN:s kvinnokommission CSW som har pågått under närmare två veckor. Då ska medlemsstaterna ha enats om gemensamma slutsatser.
– Givet att kvinnors och flickors rättigheter hotas från flera olika håll samtidigt så är det som vi hoppas på framförallt att försvara de överenskommelser som tidigare gjorts, säger Clara Berglund som ingår i den officiella delegationen.

CSW68, som årets toppmöte för FN:s kvinnokommission heter, avslutas alltså på fredag. Då ska deltagarna från världens olika länder ha kommit överens om gemensamma slutsatser. Dessa rymmer åtaganden om vad länderna ska göra för att leva upp till kvinnokonventionen och andra överenskommelser om kvinnors rättigheter. Fempers nyheter har ställt tre frågor till Sveriges Kvinnoorganisationers generalsekreterare, Clara Berglund, som ingår i regeringens officiella delegation till CSW.  

Vad är de viktigaste diskussionerna i år?

– Årets tema är kvinnors fattigdom och finansiering av jämställdhet. Men det kommer också upp andra viktiga frågor som till exempel olika former av könsbaserat våld mot kvinnor, rätten till sexualundervisning och andra sexuella rättigheter med mera.

– Mötet påverkas tydligt av de konflikter som pågår i världen, bland annat i Ukraina och Palestina. Krigen förstärker kvinnors utsatthet, för med sig ytterligare våld och rullar tillbaka våra rättigheter samtidigt som fokuset flyttas från andra viktiga jämställdhetsfrågor. Det är svårt att få genomslag om man pratar om exempelvis utbyggd barnomsorg eller föräldraledighet i den extrema situation som råder just nu. 

Vad står på spel?

– Givet att kvinnors och flickors rättigheter hotas från flera olika håll samtidigt så är det som vi hoppas på framförallt att försvara de överenskommelser som tidigare gjorts, det vill säga att vi inte ska ta steg bakåt. Tyvärr är det vår verklighet. 

Kommer det tas viktiga steg framåt?  

– Troligen så kommer det inte tas några viktiga steg framåt. Detta handlar framförallt om att försvara tidigare åtaganden som FN-systemet och länderna har gjort. FN:s kvinnokonvention firar 45 år i dag, men den är fortfarande långt ifrån uppfylld och är i dag ett radikalt dokument som vi måste försvara med näbbar och klor. 

– Utöver detta, som ju låter så negativt, kan jag lägga till att vi under årets kvinnokommission har haft som högsta prioritet att förstärka våra globala samarbeten. Det finns kvinnoorganisationer över hela världen som med extremt små resurser och ofta med risk för kraftiga repressalier kämpar för att kvinnors och flickors liv ska förbättras. När backlashen är så tydligt organiserad och arbetar så systematiskt så måste vi göra detsamma. Under veckan har vi haft många viktiga möten med feminister från olika länder och utvecklat analyser och strategier för vår motrörelse. Mitt i allt som händer så känns dessa möten så hoppingivande och stärkande. Efter åren med covid kan vi nu mötas fysiskt och bygga upp och stärka den globala kvinnorörelsen igen och den behövs mer än på mycket, mycket länge.

Förutom Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer, som är på plats på mötet så har organisationen en egen civilsamhällesdelegation där ytterligare två representanter, Stephanie Thögersen och Malpuri Groth, deltar. Där ingår också andra svenska kvinnoorganisationer som deltar på CSW. 

– Vi arbetar för att samordna den svenska kvinnorörelsens arbete inför, under och efter CSW under hela året, säger Clara Berglund.