Evenemang

Haninge konsthall ger Anna Linders utställning Colere

ljusspel i pastellfärger mot väggar i utställningslokal

MÅNDAG 25 MARS, HANINGE Finissage - Anna Linders utställning Colere

Varmt välkommen på FINISSAGE av ANNA LINDERS utställning Colere – till minne av Emmy

Måndag den 25 mars kl. 18.00 samtalar Anna Linder med filmregissören och konstnären Maja Ray Borg om utställningen. Borg har varit delaktig i arbetet med filmfoto, klippning och handkolorering av filmmaterial. Samtalet kommer att kretsa kring hur konstnärliga processer är föränderliga över tid och hur de kan berika och utveckla möjligheter att visualisera historieskrivningar. 

Linder och Borg har samarbetat tillsammans i över 15 år och hunnit med många olika konstnärliga projekt under den tiden. Det experimentella uttrycket har varit deras gemensamma nämnare och det var så de fann varandra tack vare filmproducenten Lisbet Gabrielsson. Tillsammans har de utforskat gränserna för vad samarbeten kan innebära när konstnärliga processer och det personliga både i konsten och i livet är närvarande i verken. De har besökt platsen för Kronotorpet i Laisheden och Linders släktingar många gånger och redan i filmen 13 Related Sewing Machines (2010) spelade de in och dokumenterade några av dem. Colere som påbörjades redan 2016 var tänkt som en film från början men när Linder började nysta i släktens arkiv uppdagades det mängder av dokument och berättelser som tog andra former. 

Utställningen Colere på Haninge konsthall tillägnas Emmy, syster till konstnären Anna Linders mormor. Emmy gick bort nyligen, men var länge Anna Linders länk till platsen Laisheden i Sorsele kommun, Västerbottens inland. Laisheden var ett så kallat ”kronotorp”, tidigare även kallat “odlingslägenhet”. En bit mark som lånades ut av kronan (staten) till människor som inte ägde ett eget hemman, men ansågs dugliga och duktiga som skogsarbetare. Tanken var att dessa torpare på egen hand och av virket från skogen skulle bygga sig hus på platsen och sedan odla och förädla (ta hand om) omgivande skog och mark.

På detta vis fick staten kontroll och inflytande över stora områden som främst befolkades av samer, ett fenomen vi idag kallar kolonisering. Kronotorparna kom att hamna mitt i detta tysta drama. Utan äganderätt till marken användes familjerna under årtionden för att bruka stenig och ofertil mark, som de sedan oftast fick lämna.

När jordbruket i Laisheden blev olönsamt och torparen William Stenlund var för gammal för att orka med arbetet försökte han överlåta Laisheden till en av sina söner men på grund av att “brukartvånget” fanns kvar blev det en omöjlighet och familjen tvingades inte bara flytta, utan även riva sitt älskade hem. Inte en enda av byggnaderna fick stå kvar. Mellan åren 1919 och 1964 brukade Emmys familj marken och skötte om skogen. Där torpet stod, som under en period rymde minst tretton personer, finner vi idag bara växtlighet och skog. Endast gamla husrester påminner om ett tidigare liv.

I utställningens titel Colere sammanförs ordets latinska ursprung i betydelsen bebo, besöka, utöva, vakta och respektera med franskans colère, som idag betyder vrede och ilska. Det är just med blandade känslor – kärlek och vrede, tacksamhet och sorg – som Anna Linder under många år återvänder till platsen för att dokumentera de spår av tidigare liv som trots allt finns kvar. På platsen växer fortfarande blommor som vittnar om en tidigare trädgård. Men naturen tar sakta tillbaka platsen, där huset förr stod växer nu björkarna.

Till konstutställningen hör även en dokumentär del med material kring familjen Stenlunds torp; Odlingslägenheten Västra Laisheden, Kronoparken Abmoberget. En osynlig svensk historia som visas på utställningsytan 20m2 i foajén, Haninge kulturhus.

ANNA LINDER – BIO

Konstnären Anna Linder, är född och uppväxt i Storuman, södra Lappland. Numera bosatt i Göteborg. Hen är verksam som konstnär, curator och kulturproducent. Framförallt inom området rörlig bild. Hens egna verk; filmer/videos och installationer har visats på en mängd internationella filmfestivaler men även i utställningsrum som konsthallar och museer. 

Den senaste queera experimentella filmen Spermahoran köptes in till Moderna Museets samlingar och ingick i det konstnärliga forskningsprojektet Queera rörliga bilder som avslutades i mars 2017 vid HDK-Valand – Högskolan för Konst och Design. Pågående arbete är projektet Colere och arbetet med arkivet, plattformen; SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images som Linder startade 2017. Under året 2021 fick Anna Linder ta emot det prestigefyllda Dynamostipendiet från Konstnärsnämnden och Göteborgs stads kulturstipendium för sitt arbete som konstnär men också för det långvariga arbetet med att synliggöra konstnärer.

www.annalinder.sewww.saqmi.se

MAJA RAY BORG – BIO

Maja Ray Borg är konstnär och filmregissör men arbetar även som filmklippare och dramakonsult. Hen arbetar med dokumentärer, fiktion och experimentell film och ställer lika gärna ut sina verk på biografer som på konstgallerier. Borg föddes i Norrköping och flyttade till Skottland 2001 där hen tog en kandidatexamen i film vid Edinburgh College of Art. 2014 flyttade Borg tillbaka till Sverige och är numera bosatt i Bagarmossen. Borgs arbeten utforskar politiska alternativ och personliga utan- mellanförskap och fokuserar på dekonstruktionen av kultur, ekonomi, sexualitet, genus, mytologi, religion och språk. 

Borgs filmer och installationer är flerfaldigt belönade och har visats på erkända festivaler och utställningar runt om i världen. Filmverk som de experimentella kortfilmerna MAN och Ottica Zero, långfilmen Future My Love, installationen Craftmanship från projektet Words Needed som Linder producerade och den senaste filmen Passion som visades på Folkets Bios biografer runt om i Sverige.

FINISSAGE: 25 mars kl. 18-19.30.
UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR: 3 februari – 28 mars 2024
ADRESS: Konsthallen i Haninge kulturhus, Poseidons torg 8

HANINGE KONSTHALL
Konsthallen i Haninge kulturhus är en plats för svensk och internationell samtidskonst. Konsthallen deltar även i arbetet med kommunens konst på offentliga platser, både i tillfälliga projekt och med permanenta installationer. Vi erbjuder visningar och verkstad för barn och unga samt olika typer av dialog runt den offentliga konsten.

Hemsida: https://www.haninge.se/upplev…/kultur/konsten/konsthallen/

Bannerbild: Anna Linder, Colere, installationsbild från utställningen.