Nyheter

Stöd för hbtqi-personer drabbade av sexuellt våld

Hbtq-flagga med himmel som bakgrund. Hbtqi-personer lider av ohälsa i större utsträckning än övriga befolkningen.

Hbtqi-personer lider av sämre hälsa än den övriga befolkningen, enligt data från Folkhälsomyndigheten. Det är också en grupp som utsätts för sexuellt våld i större utsträckning. Föreningen Tillsammans arbetar därför med stödgrupper för hbtqi-personer som utsatts för övergrepp.

Hbtqi-personer har sämre hälsa och lider i större utsträckning av psykisk ohälsa än andra i befolkningen. Det är också en grupp som utsätts för sexuellt våld i större utsträckning. Behovet av stöd för att bearbeta dessa händelser och trauman är därför stort.

Föreningen Tillsammans startar under våren två nya stödgrupper. Den ena riktar sig till hbtqi-personer som har utsatts för sexuellt våld. Den andra till killar som har utsatts för sexuellt våld. Fempers nyheter har ställt tre frågor till verksamhetsledare Amanda Birging på Föreningen Tillsammans.

Ni har en ny stödgrupp på gång – berätta kort varför ni valt att starta denna?

– Sedan 2018 har vi bedrivit stödgrupper för tjejer och ickebinära som har utsatts för sexuellt våld, men vi ser ett stort behov av att erbjuda riktat stöd även för hbtqi-personer och killar som utsatts. Hbtqi-personer och killar söker stöd i mindre utsträckning, bland annat av rädsla att inte bli tagna på allvar och bli illa behandlade. I våra stödgrupper skapar vi en gemenskap där deltagarna får träffa andra som varit med om liknande saker, som tar en på allvar och förstår, säger Amanda Birging.

Kan du berätta kort om er förening?

– Föreningen Tillsammans arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld genom att erbjuda stöd till unga och unga vuxna som utsatts, sprida kunskap och bedriva påverkansarbete. Utifrån feministiska och intersektionella perspektiv arbetar vi för att personer som utsatts för sexuellt våld ska få det stöd, den vård och den upprättelse som de har rätt till, säger Birging.

Vad hoppas ni på det här året 2024?

– Under 2024 hoppas vi få se politisk handlingskraft och vilja att radikalt förbättra tillgången till vård och stöd för sexuellt våldsutsatta, säger Amanda Birging.

Hon fortsätter:

– Europarådets expertgrupp, GREVIO, har gett Sverige kritik för landets brist på specialiserat stöd för personer utsatta för sexuellt våld, och våra stödsökande vittnar om långa vårdköer och brist på samverkan mellan olika stöd- och vårdgivare. Det är dags att Sverige fullföljer sitt åtagande i enlighet med Istanbulkonventionens artikel 25, och ser till att alla sexuellt våldsutsatta ges tillgång till specialiserat stöd! 

Fakta/Stödgrupper för hbtqi-personer och killar som drabbats av sexuellt våld

För tredje året i rad erbjuder Föreningen Tillsammans en stödgrupp för HBTQI-personer med erfarenhet av sexuellt våld, som startar i april. Samtidigt kommer också en ny stödgrupp för killar som blivit utsatta för sexuellt våld att starta. I stödgrupperna kommer unga mellan 15–30 år att få möjlighet att träffas för att utbyta tankar, känslor och erfarenheter med koppling till sexuellt våld. Sedan 2015 erbjuder Tillsammans stödgrupper för tjejer och ickebinära, både på plats och digitalt.

Fakta/GREVIO

Europarådets expertgrupp GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) övervakar hur väl de medlemsstater som har ratificerat Istanbulkonventionen följer den.