Nyheter

Svårt för flickor och kvinnor som utnyttjas för sexuell exploatering att ta sig ur

Informationsbroschyr riktad mot brottsoffer

Offren för människohandel i Sverige fortsätter ofta att exploateras under sin tid här. Flickor och kvinnor utsätts bland annat för sexuell exploatering i den gängkriminella miljön, män exploateras på arbetsmarknaden och stödet till brottsoffer brister, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Samhället har svårt att upptäcka vilka som är brottsoffer när det kommer till prostitution och människohandel. Det gör att de personer som lever i den typen av utsatthet riskerar att bli fast där.

Det finns också brister i stödet och skyddet till utsatta personer. Detta framkommer i en färsk rapport – den sista av flera – från Jämställdhetsmyndigheten, som har tagits fram för att bidra till att stärka arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel. 

– Barn och unga riskerar att utnyttjas sexuellt mot betalning på allt fler arenor och på flera håll i landet sker ett cyniskt utnyttjande av utländska arbetstagare på arbetsmarknaden. Kunskapsluckorna är fortsatt stora och möjligheten att få stöd som brottsoffer beror till stor del på var du bor, säger Sofie Kindahl, utredare på myndigheten, i ett pressmeddelande.

Sexuell exploatering del av den organiserade brottsligheten

Rapportförfattarna larmar bland annat om att flickor och kvinnor utsätts för kommersiell sexuell exploatering i organiserad brottslighet. Att gängkriminella utnyttjar kvinnor och unga tjejer, och säljer dem till varandra för sexuella handlingar eller använder dem som betalningsmedel. 

Enligt rapportförfattarna handlar det både om kvinnor som redan tidigare utsatts för betalda sexuella övergrepp, och om unga tjejer som utsätts för första gången. Tjejerna luras i de flesta fall in av gängmedlemmar som utger sig för att vilja ha en kärleksrelation med dem.

”De här tjejerna och kvinnorna utsätts för omfattande sexualbrott och måste prioriteras i polisens arbete. De måste identifieras och hjälpas ut ur exploateringen. De, liksom alla utsatta, förtjänar adekvat stöd och kvalificerad vård.”, skriver organisationen Childxfoundation i ett inlägg på sociala medier.

Krävs uppsökande arbete för att nå brottsoffer

Även rapportförfattarna menar att rättsväsendet och andra myndigheter måste göra betydligt mer för att komma åt den här problematiken. 

Enligt utredaren Sofie Kindahl är det uppsökande arbetet centralt för att hitta brottsoffer och hänvisa dem vidare till stöd. För detta krävs mer resurser. Men inte bara.

– Det krävs god kompetens hos personalen och strukturerat samarbete mellan polisen och socialtjänst. Utsatta personer behöver också känna till sina rättigheter. Anonyma nationella stödlinjer behöver tydligare rikta sig även till personer som utnyttjats och som utnyttjar andra i prostitution, säger Sofie Kindahl.