Nyheter

Unik utbildning i filosofi och AI startar

AI på en skärm

I dag öppnar ansökningarna till högskolor och universitet för den som har tänkt studera i höst. En av de nya utbildningar som erbjuds är ett kandidatprogram i filosofi och artificiell intelligens vid Umeå universitet. Utbildningen som förenar filosofi och datavetenskap är den allra första i sitt slag i Sverige. Men AI riskerar reproducera negativ bias mot kvinnor.

– AI-teknik har problem med att ärva bias från sin träningsdata, inklusive negativt bias mot kvinnor, säger Kalle Grill som sitter i programgruppen för den nya utbildningen och tillägger:

– Detta är ett av de problem som kommer behandlas under den här utbildningen. Kreativa idéer för att lösa detta kan också komma upp inom programmet och är välkomna ämnen för uppsatser under sista terminen.

Möjligheter och risker med AI

Under tre år ska studenterna kritiskt reflektera över etiska frågor kring AI-teknikens möjligheter och risker. Detta för att därigenom kunna visa fördjupade insikter om relationen mellan människan och AI-tekniken. Det är kompetenser som lär bli alltmer eftertraktade inför framtidens arbetsmarknad, menar universitetet.

Dimitri Coelho Mollo, som är programansvarig, berättar för Fempers nyheter att AI är en vetenskap som förenar olika fält, särskilt datavetenskap och kognitionsvetenskap, och där många teoretiska och begreppsmässiga frågor fortfarande är öppna för kritisk diskussion.

AI ger filosofer ett verktyg för att förbättra vår förståelse av kognition, intelligens, och medvetande, enligt Coelho Mollo. 

– Nu har vi system som är helt annorlunda än människor, men som kan bete sig på människoliknande sätt, till exempel genom att skapa komplexa texter och svara på frågor, känna igen föremål och beskriva situationer i bilder, och så vidare, säger Dimitri Coelho Mollo och fortsätteR:

– Hur gör AI system detta? Och vilka samband finns det mellan de där förmågorna och de som vi människor har? Kan undersökningen av AI-system hjälpa oss att bättre förstå oss själva? Det är några av de frågor som AI-filosofer, som jag, arbetar med och försöker att svara på genom att engagera oss med AI och andra relevanta fält.

AI och jämställdhet

För den som är intresserad av frågor som rör relationen mellan AI och exempelvis jämställdhet och antidiskriminering finns möjlighet, enligt Kalle Grill som sitter i programrådet för denna utbildning, att skapa en egen profil baserad på ens preferenser och intresseinriktning. 

– Under terminen kan man läsa valfria kurser, vilket exempelvis kan vara genusvetenskap eller sociologi. Har man redan tidigare läst 30 hp kurser kan man använda dessa i examen och kan då i princip göra något annat än att studera under termin 5 om man föredrar det, berättar Grill. 

– Jag kan för övrigt nämna att på det kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, som vi har haft tidigare, så har vissa studenter tidigare valt att läsa just dessa båda ämnen.

Både inom och utanför akademiska kontexter pågår en livlig diskussion om relationen mellan AI och feminism. På vilket sätt kan programmet vara bra i samhällsarbetet att främja jämställdhet och antidiskriminering? 

Kalle Grill svarar att programmet i dagsläget inte innehåller någon specifik kurs i feministisk filosofi, men däremot utifrån ett mer allmänt filosofiskt perspektiv är jämställdhet en form av jämlikhet och en självklar rättvisefråga. 

– Rättvisa är ett grundläggande moraliskt och politisk-filosofiskt begrepp som studeras både inom moralfilosofin och den politiska filosofin. Programmet innehåller 15 hp etik och 15 hp politisk filosofi, där de första 7,5 hp inom vardera är grundläggande och de senare 7,5 har inriktning mot AI. 

Han berättar att nuvarande AI-teknik har problem med att ärva bias från sin träningsdata, inklusive negativt bias mot kvinnor. 

– Detta är ett av de problem som kommer behandlas i kurserna. Kreativa idéer för att lösa detta kan också komma upp inom programmet och är välkomna ämnen för uppsatser under sista terminen.