Evenemang

Boksläpp och samtal på Tribunalen

FREDAG 12 APRIL, STOCKHOLM Boksläpp och scensamtal på Tribunalen

Välkomna till bokrelease och scensamtal – Mellan resignation och framtidstro

OBS! Vi börjar insläppet 17.30 så att samtalet kan börja prick 18!

Kvällens program
Under kvällen kommer förlaget och författarna hälsa välkomna, därefter följer fyra speed-föreläsningar med ett efterföljande panelsamtal. Vi börjar och avslutar med lite mingel och bubbel! Evenemanget är gratis och öppet för alla!

Helya Riazat, rektor vid Järvaskolan, modererar panelsamtalet med:
– René León Rosales, forskare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka (MKC) samt lärare vid Södertörns högskola
– Lisa Kings, forskare och lärare i socialt arbete, vid Södertörns högskola
– Magnus Dahlstedt, forskare i socialt arbete vid Linköpings universitet
– Julia Sandahl, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet

Om boken
Boken ”Mellan resignation och framtidstro” (Natur & Kultur, 2024) är en motberättelse till den stereotypa bilden av ortens unga. Boken sammanför tre forskningsprojekt som kretsar kring begränsningar och möjligheter i unga människors livsvillkor och lärande i några av Göteborgs mest stigmatiserade stadsdelar.
Syftet med boken har varit att skapa förståelse för de erfarenheter och den världssyn som utgör självförståelsen hos de unga som riskerar att bli obehöriga till gymnasieskolan. Författarna vill uppmärksamma hur det informella lärande som äger rum i ungas egna kulturella sammanslutningar är en resurs som kan fungera inspirerande för pedagogiskt nytänkande även i skolan. Samtidigt synar författarna kommunens lokala samverkansprojekt mellan skola, närings- och föreningsliv i så kallade ”utsatta förorter”.
Här skymtar en delad erfarenhet av uppgivenhet och skörhet men påtagligast är den kreativitet och den starka sociala gemenskapen i utanförskapet. Här fungerar förortsskolan som en frizon och vikten av lärare som bryr sig och ungdomars informella lärande är stor i ett skolsystem som brister.

Boken är kollektivt författad av: Ove Sernhede, Nils Hammarén, Johannes Lunneblad, Sara Uhnoo, Majsa Allelin, Kristina Alstam, Helene Fransson, Marcus Herz och Jonas Lindbäck

Läs mer om boken här: https://www.nok.se/…/14015638-4360-44e4-889b-4dd5febb1806

Boken kommer att finnas till försäljning för nedsatt pris under kvällen.

Eventbilden är en muralmålning från Biskopsgården, Göteborg, som initierades av Pantrarna – för upprustning av förorten år 2013. Delar av den pryder bokens omslag.

Evenemang fredag 12 april på Tribunalen.