Nyheter

FN-rapportör: Israels agerande i Gaza kan betecknas som folkmord

Människor bär på förnödenheter i flykt mot södra Gaza.

Francesca Albanese, FN:s särskilda rapportör för de ockuperade palestinska områdena, skriver i en ny rapport att det nu finns rimliga skäl att anta att Israel har begått handlingar som utgör folkmord av palestinier i Gaza. Hon beskriver också läget som en ”pågående Nakba” med hänvisning till den fördrivning och massflykt som palestinierna utsattes för i samband med Israels bildande.

I Anatomy of a Genocide som publicerades på tisdagen på Relief Web och som har överlämnats till FN:s råd för mänskliga rättigheter som just nu har sammankomst i Genève, redogör FN:s särskilda rapportör Francesca Albanese att det finns ”rimliga” skäl att anta att Israel har begått folkmordshandlingar i Gaza. 

Albanese anser att Israel har utfört tre av fem handlingar som beskrivs i folkmordskonventionen: Att döda medlemmar av en grupp, att orsaka allvarlig kroppslig eller mental skada av medlemmar av en grupp, och att medvetet tvinga på en grupp livsvillkor som syftar till att orsaka dess fysiska förintelse helt eller delvis. Då hon anser att flera högt uppsatta israeliska militärer och politiker har gett uttryck för en avsikt att åstadkomma just detta anser hon att det andra kriteriet i folkmordskonventionen, det vill säga att det måste finnas uppsåt, också är uppfyllt. 

Beskriver läget som en ”pågående Nakba”

Francesca Albanese skriver i rapporten att den överväldigande omfattningen av Israels krig mot Gaza, och vad detta har orsakat vad gäller livsvillkor där visar på en ”avsikt att fysiskt förstöra palestinier som en grupp”. Hon skriver vidare att Israel har försökt att dölja sitt agerande genom att hävda att man följer internationell humanitär rätt. I praktiken har Israel, enligt Albanese, behandlat alla palestinier i Gaza som terrorister eller stödjare av terrorism. På så sätt har alla Gazabor förvandlats till någon som kan dödas, och ingen är därför säker i Gaza. 

Albanese kopplar i sin slutsats också tydligt samman detta senaste krig till fördrivningen av palestinier i samband med Israels bildande: ”I mer än sju decennier har denna process kvävt det palestinska folket som grupp”, skriver hon och fortsätter: ”Den pågående Nakban måste stoppas och rättas till en gång för alla”, med hänvisning till vad palestinier kallar den fördrivning och massflykt som palestinier utsattes för i slutet av 1940-talet. 

Israel har avfärdat rapporten som en ”motbjudande omkastning av verkligheten”, skriver Times of Israel. Tidningen hänvisar till den israeliska diplomatiska beskickningen i Genève – där FN:s råd för mänskliga rättigheter har sammankomst fram till den 5 april – som betecknar rapporten som en skam för rådet. Israels diplomatiska beskickning kritiserar också Albanese för att delta i en ”kampanj för att avlegitimera själva grundandet och existensen av staten Israel”.