Nyheter

Kvinnoseparatistisk utställning i Australien stäms för diskriminering

Handskbeklädd hand och arm i grönt håller i dricksglas med fot.

Män har nekats inträde till en utställning på ett museum i Tasmanien, Australien. Syftet är att ge perspektiv på det faktum att kvinnor har utestängts från manliga rum i historien: bland annat nekades kvinnor inträde till pubar i Australien fram till 1965. Nu har en man stämt museet för diskriminering. 

Syftet med utställningen är att lyfta det faktum att kvinnor länge har varit utestängda från olika manliga rum. Som exempel fick kvinnor först 1965 rätten att dricka i Australiens barer och pubar. Innan dess hade de tvingats till små sidorum, där de ofta fick betala mer än männen. 

Nu har utställningens exkludering av män lett till en stämning av museet. Det är Jason Lau som har stämt det efter att han trots inköpt inträdesbiljett nekades inträde till en utställning, något han anser är diskriminerande och förbjudet enligt lag. I tisdags inleddes domstolsförhandlingar, rapporterar BBC.

– Jag blev förvånad när jag fick reda på att jag inte skulle kunna se en utställning, the Ladies Lounge, sade Lau som representerar sig själv i målet, via länk.

”Komma bort från patriarkatet”

Det är det kända museet Museum of Old and New Art (Mona) i Tasmanien som sedan en tid har öppnat utställningen the Ladies Lounge som fungerar som en salong enbart för kvinnor som erbjuds champagne av manliga servitörer. Manliga besökare får ta del av övriga delar av museet men nekas inträde till salongen. 

Konstnären bakom salongen, Kirsha Kaechele, menar att den utgör ”ett grundläggande rum för perspektiv och omstart från den här konstiga och osammanhängande värld av manlig dominans”.

– Det är en plats för kvinnor att dra sig tillbaka till, för att komma bort från patriarkatet och njuta av varandras sällskap, sade hon i samband med domstolsförhandlingen, enligt Lithgow Mercury.

– Jag anser att avvisningen av män är en väldigt viktig del av konstverket, fortsätter hon. 

Salongen är tänkt fungera som interaktiv konst och en trygg plats för kvinnor att umgås med varandra, i en kontext där deras tidigare exkludering belyses. Inspirationen kommer från Kirsha Kaecheles släkting som på museets hemsida beskrivs som ett ”skandalöst societetslejon” som arrangerade stora fester bara för kvinnor. Kvinnor uppmanas klä upp sig i grönt, guld, svart eller vitt inför museibesöket. 

Museet är överens med Jason Lau om att diskriminering sker, men att syftet med själva konstverket är att fokusera på just det och att Lau upplevde konstverket på det sätt som var avsett:

– En del av erfarenheten är att bli nekad något som är önskvärt, säger museets advokat Catherine Scott till The Mercury, och hänvisar till att lagen tillåter diskriminering om den syftar till att gynna jämställdhet eller jämlikhet för ”en grupp människor som är missgynnade”. 

Nedstängning kan illustrera konstverkets poäng

På frågan hur konstverket åstadkommer det menade Kirsha Kaechele att hon har tagit något som brukade användas för att hålla kvinnor nere och vänt på det, genom att skapa en ”en triumferande plats” för dem. Jason Lau anser dock att lagen endast tillåter positiv särbehandling, och menade att salongen bör stängas eller öppnas för män. I annat fall bör män ges billigare biljetter än kvinnor, något museet dock har nekat till att göra. 

Kirsha Kaechele har sagt att hon är villig att driva fallet till högsta domstolen om det behövs. Samtidigt menar hon att det ur ett konstnärligt perspektiv skulle vara pedagogiskt om utställningen faktiskt stängs ner då konstverkets budskap då skulle illustreras på ett effektfullt sätt:

– Om du bara tittar på det utifrån en estetisk ståndpunkt, skulle det bli rätt mäktigt om [vi] tvingades stänga, säger hon.