Nyheter

Kvinnor utför osynligt arbete på jobbet – diskuteras inte

Tre kvinnor jobbar vid sina datorer, med ryggarna mot kameran.

Enligt forskning utför kvinnor upp till 200 timmar, eller ungefär en hel månad, per år på arbetsuppgifter som är icke-meriterande och som inte gynnar deras karriär. I en ny undersökning från Make Equal och Novus anser sju av tio kvinnor och män att det osynliga arbetet inte diskuteras på den egna arbetsplatsen.

Undersökningen, eller barometern, är resultatet av ett samarbete mellan organisationen Make Equal och undersökningsföretaget Novus. Tanken är barometern månadsvis ska undersöka fördelningen av det osynliga arbetet på arbetsplatser i Sverige.

Enligt forskning av den danska professorn i nationalekonomi, Lise Vesterlund, uppgår det osynliga arbetet på arbetsplatserna i genomsnitt för kvinnor till omkring 200 timmar per år. Hon använder sig bland annat av begrepp som ”icke-meriterande uppgifter” eller ”icke-meriterande arbete” för att beskriva dessa uppgifter.

Hennes forskning visar att chefer är mer benägna att be kvinnor att utföra osynliga eller icke-meriterande arbetsuppgifter. Det kan handla om saker som att ta ansvar för kollegors mående, ge bekräftelse, se till att alla blir inbjudna till luncher eller köpa presenter när någon har fyllt år. Kvinnor är också mer benägna att acceptera den här typen av förfrågningar från chefen.

Gör de inte det, bestraffas de också med exempelvis sämre poäng i arbetsutvärderingar och får färre befordringsmöjligheter. Dessutom blir de mindre omtyckta av kollegorna. Andra uppgifter visar att de kvinnor som rasiferas som icke-vita ofta ges sämre arbetsuppgifter med resultatet att de får svårare att bli befordrade eller att få löneförhöjningar, något som Harvard Business Review har rapporterat om.

Få anser att osynligt arbete diskuteras på arbetsplatsen

I mars månads undersökning har Novus Sverigepanel svarat på frågor om hur så kallat osynligt arbete, eller icke-meriterande arbetsuppgifter, utförs på arbetsplatserna, och vilka som gör vad. 

Män anser i högre utsträckning än kvinnor att det är ungefär jämnt fördelat på kön vem som tar hand om insamlingar till kollegor som fyller år eller som ska tackas av, eller ordna i mötesrum innan eller efter möten. 45 procent av kvinnorna anser att kvinnor i högre utsträckning tar hand om de här arbetsuppgifterna. Noll procent av kvinnorna anser att män i högre grad tar hand om sådana uppgifter.

Även saker som att kolla att det finns kaffe och te, samt mjölk anser kvinnorna att de i högre grad tar hand om, 37 procent av kvinnorna anser det. Nio procent av männen att det är män som i högre utsträckning sköter den sysslan.

Kvinnor anser också det framför allt är kvinnor som rengör toaletter och handfat efter andra kollegor, 30 procent av kvinnorna är av den uppfattningen. Det är däremot jämnt mellan könen i åsikten att osynligt arbetet inte diskuteras på arbetsplatsen – det anser sju av tio kvinnor och män.