Nyheter

Ökad risk för kvinnor att sjukskrivas för sjukdom i nervsystemet

En vänsterhand med handledsstöd.

Sjukdomar i nervsystemet är en vanlig orsak till långvarig sjukskrivning. I en rapport från Afa Försäkring som har granskat långa sjukskrivningar under 2020–2021 framkommer att mer än tre procent hade orsakats av sjukdomar i nervsystemet. För kvinnor är risken att drabbas nästan dubbelt så stor som för män.

Afa Försäkring har tittat på 3 574 fall av långvariga sjukskrivningar orsakade av sjukdomar i nervsystemet under åren 2020–2021. Några av diagnoserna som nämns i rapporten är karpaltunnelsyndrom, MS, Parkinsons sjukdom, migrän, och sömnstörningar bland annat. Slutsatsen är att kvinnor är särskilt utsatta:

– Vi ser i statistiken att kvinnor har nästan dubbelt så hög risk att drabbas som män av sjukdomar i nervsystemet som leder till långvarig sjukfrånvaro, säger Fredrik Bergström som har tagit fram rapporten i ett pressmeddelande på försäkringsbolagets hemsida.  

”Nästan dubbelt så hög risk”

Rapporten omfattar statistik för sjukskrivningar för privatanställda och kooperativt anställda arbetare, liksom anställda inom kommuner och regioner. Kvinnor som jobbar inom LO-yrken löper högst risk att drabbas i åldersspannet 46–55 år, medan LO-män i högre utsträckning drabbas i åldersgruppen 56–64. I gruppen som jobbar inom kommuner och regioner är storleken på antalet långvarigt sjukskrivna kvinnor ungefär lika stor i båda de åldersspannen.

– Totalt är genomsnittsrisken för kvinnor 1,68 av 1 000 sysselsatta, vilket är betydligt högre än för män, där risken ligger på 0,96 av 1 000 sysselsatta oavsett avtalsområde. Det innebär att kvinnor har nästan dubbelt så hög risk att drabbas som män.

Karpaltunnelsyndrom vanlig diagnos

Enligt Fredrik Bergström är det för LO-anställda kvinnor störst risk att drabbas av långvariga sjukskrivningar orsakade av sjukdomar i nervsystemet inom yrkesgruppen textil-, skinn- och läderindustriarbete. En vanlig diagnos för den här gruppen är karpaltunnelsyndrom, som orsakas av tryck på medianusnerven i handleden. Symtom kan vara stickningar och domningar i hand och fingrar.

För de kvinnor som jobbar inom kommuner och regioner är det en jämnare risk mellan olika yrkesgrupper, däremot finns det även här skillnader mellan könen. 

– Risken för kvinnor är högst i yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, med flera och för män i gruppen sjuksköterskor och barnmorskor, säger Fredrik Bergström som inflikar att sjukskrivningarna inte nödvändigtvis behöver vara arbetsrelaterade.