Reportage

Kvinnojourerna frustrerade över Melonis handfallenhet

Demonstranter mot våld mot kvinnor i Italien. En kvinna håller en megafon

Var tredje dag mördas en kvinna av en närstående man i Italien. Att våld mot kvinnor är ett utbrett problem anser många italienare, något även premiärminister Meloni skriver under på. Men kritiken mot regeringens bristande handlingskraft i frågan växer.

I genomsnitt mördas en kvinna var tredje dag i Italien av en man hon har eller har haft en relation till. Och månader efter ett mycket uppmärksammat mord på en 22-årig kvinna, som inte lämnade någon italienare oberörd, uteblir regeringens åtgärder. Något som inte minst landets kvinnojourer känner stor frustration över.

– Regeringen fortsätter det säkerhetstänk de är inne på, vilket inte hjälper kvinnor som är utsatta för våld. Och vi ser inget tecken på att regeringen förstår den strukturella maktdominans män har i vårt samhälle, säger Antonella Veltri, ordförande för ett av landets största nätverk för antivåldscenter, till Fempers nyheter.

Den italienska regeringen säger sig vilja öka finansieringen till kvinnojourerna och skyddade boenden. Men det förebyggande arbetet släpar efter. Och sexualundervisning i skolan vägrar premiärminister Giorgia Meloni och de andra högernationalisterna som ingår i hennes koalitionsregering att gå med på. 

Unga killar som inte vill släppa taget om sina flickvänner. Unga och äldre tjejer som tröttnar på pojkvännens eller mannens kontrollbehov och vill ha tillbaka sin frihet. Just detta tycks vara kärnan i ett utbrett problem bland unga där svartsjuka, kontrollbehov och ren förföljelse ibland slutar med att killar mördar. Störst är risken för de kvinnor som vågar ta steget och gör slut eller försöker bryta upp.

Ett mycket uppmärksammat fall var det brutala mordet på studenten Giulia Cecchettin i november 2023. Hon mördades av sin före detta pojkvän, som inte kunde acceptera att hon hade gjort slut. Och som efter att ha trakasserat henne under en längre tid dödade henne. Mordet skedde kvällen innan hon skulle ta sin universitetsexamen.

Fallet och efterspelet kunde följas i nyhetssändningarna under flera veckor och politikerna satte våld mot kvinnor högst upp på dagordningen under ett par veckor. Det konstaterades att våld mot kvinnor är ett utbrett problem och ser ut att öka bland unga dessutom.

Politiker tar avstånd – ändå ökar våldet

På den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor den 25 november, bara en vecka efter mordet på Giulia Cencchettin, projicerades siffrorna 1522 – till hjälplinjen för våldsutsatta kvinnor – på regeringsbyggnaden i Rom.

Och president Sergio Mattarella följde i sitt nyårstal till nationen upp temat och sade bland annat att kärlek inte ska blandas ihop med svartsjuka, dominans och kontroll av en annan individs frihet.

Giulia Cecchettin var den 102:a kvinnan som dödades under 2023. Fler hann falla offer innan året gick mot sitt slut.

Men det är inte bara feminicid, det vill säga mord på kvinnor just för att de är kvinnor som ökar utan även våld mot kvinnor, misshandel och förföljelse, inklusive så kallad stalkning.

Enligt statistik från inrikesministeriet ökade antalet anmälningar av våld mot kvinnor med 40 procent från 4 084 till 5 725 anmälningar mellan åren 2013 och 2023. Anmälningar som bör ses som varningsklockor för att kvinnorna befinner sig i risk för något ännu värre – att bli dödade.

Så vad gör då regeringen?

Uteblivna kraftåtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor

Trots att mordet på Giulia Cecchetin fick stor uppmärksamhet och att våld mot kvinnor är på den politiska dagordningen så uteblir kraftåtgärder. Det menar Antonella Veltri, ordförande för ett av landets största nätverk för antivåldscenter, Kvinnor i nätverk mot våld (D.i.Re).

– Tyvärr ledde inte ens mordet på Giulia Cecchetin till att regeringen ändrade fokus från sitt onödiga säkerhetstänk. För att skapa säkerhet och trygghet kan vi inte samtidigt begränsa kvinnors frihet eller fylla våra fängelser, säger Veltri.

Antonella Veltri, ordförande för ett av landets största nätverk för antivåldscenter, Kvinnor i nätverk mot våld (D.i.Re). Foto:

Istället menar hon att det måste till en kulturrevolution, som omkullkastar dominansen och mäns makt inom alla områden: från den privata till den offentliga sfären både på arbetsmarknaden och i alla sociala relationer. 

Enligt Veltri visar premiärminister, Giorgia Meloni, som styr landets mest högernationalistiska regering i modern tid, inte någon som helst verklig vilja till förändring. 

– Jag tror inte att de som styr oss i dag känner igen sig i vår analys av att det råder asymmetri i maktförhållandet mellan män och kvinnor i världen, det vill säga att det finns en könsmaktsordning, säger hon och tillägger: 

– Det räckte inte med en halv miljon personer på torget i Rom på den Internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november för att driva på den italienska regeringen till att ta ett verkligt ansvar för att förändra kulturen i vårt land. 

Veltri är dessutom, liksom många andra kvinnorättsaktivister, kritisk mot det faktum att Meloni, som landets första kvinna på premiärministerposten, inte ens har tagit anspråk på och omnämner sig som  ”la presidente”, det vill säga den feminina formen av statsminister. Istället kallar hon sig ”il presidente” – starkt symboliskt, enligt italienska feminister.

Nyckelord som patriarkat viktigt för att komma åt roten till problemet

Enligt Veltri har det starka medieljuset på just mordfallet Giulia Cecchetin lett till att några nyckelord när det kommer till våld och dödligt våld mot kvinnor har kommit upp i det offentliga samtalet, till exempel ”kampen mot patriarkatet”. 

– Fyra månader senare har vi dock inte sett några tecken på åtgärder som skulle kunna innebära en strukturell förändring, säger Antonella Veltri.

– Tvärtom så har Giulias syster och pappa som deltagit i debatten attackerats både i media och sociala medier när de talat om kampen mot patriarkatet på ett sätt som visar att vi har en lång väg att gå. 

Saknas finansiering till förebyggande åtgärder

Veltri är inne på att de i Italien nu bevittnar en neutralisering av ord från feminismen, såsom patriarkat och kvinnohat eller misogyni, eftersom pratet inte åtföljs av att det läggs några konkreta finansiella resurser på förebyggande åtgärder mot mäns våld mot kvinnor.

Premiärminister Giorgia Meloni och regeringen har utlovat en utbildningskampanj i italienska skolor för att försöka gå till botten med den råa kultur som könsbaserat våld är och som skakade om hela landet efter mordet på Giulia. Meloni och regeringen har även utlovat strängare straff för de som utövar våld mot och begår övergrepp på kvinnor.

Italienska ungdomar får inte sexualundervisning

Men oppositionen ledd av vänsterledaren Elly Schlein menar att det är långt ifrån tillräckligt, och förespråkar bland annat att sexualundervisning införs i italienska skolor. Sexualundervisning som inte finns alls idag.

Vilka åtgärder skulle ni vilja se?

– Att de lagar som finns tillämpas. För detta krävs kunskapshöjande insatser riktade mot professionella grupper som möter kvinnor som är utsatta för våld, säger Antonella Veltri och fortsätter:

– Och i dessa bör kvinnojourerna och antivåldscentrumen delta. Det går inte bortse från den erfarenhet och kunskap som finns kring våld i nära relationer och bemötande av utsatta kvinnor hos dessa.

Rättsväsendet fallerar i bemötandet av våldsutsatta kvinnor

Antonella Veltri är också inne på en annan aspekt när det handlar om att bekämpa våld mot kvinnor och det rör rättsväsendet och möjligheterna att stävja straffriheten som ofta råder kring den här typen brott.

– Det är angeläget att ta itu med den sekundära viktimisering som kvinnor utsätts för i rättsprocessen, säger hon.

Samtidigt måste normaliseringen av sexuella trakasserier i skolor och på arbetsplatser få ett slut.

Veltri är övertygad om att kvinnojourerna måste spela en stor roll i arbetet mot våld mot kvinnor.

– Det är akut att få till ett aktivt deltagande i det politiska arbetet med representanter från kvinnojourerna. Vi har till exempel sagt att vi är beredda att hjälpa till när det handlar om att sprida information och kunskap i frågorna till ungdomar i skolorna, säger Antonella Veltri.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV