Nyheter

Ökat våld på Sis-hem – unga flickor mest utsatta

Kvinna i vit t-shirt, framför en husvägg.

Olika former av våld mot barn som utförs av personal på Sis-hem ökade under 2023. Och det är framför allt unga flickor som utsätts enligt en ny granskning från Barnrättsbyrån.

Barnrättsbyråns granskning visar att fysiska ingripanden från personal på Sis-hem har ökat med 44 procent de senaste två åren, och var under 2023 högre än någonsin tidigare. 

– Det är djupt oroande att personalens våld mot barn på Sis fortsätter att öka, trots 140 miljoner i extra anslag från staten under 2023. Det är en utveckling som inte kan accepteras i en rättsstat, säger Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån, på organisationens hemsida. 

Unga flickor på Sis-hem är den grupp som främst utsätts. Barnrättsbyrån exemplifierar med ungdomshemmet för flickor där 180 fysiska ingripanden gjordes under 2023, i jämförelse genomfördes inga fysiska ingripanden på ungdomshemmet Klarälvsgården där framför allt pojkar vårdas, under 2023.

Samtidigt som antalet fysiska ingripanden har ökat har också klagomålen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ökat kraftigt – med 68 procent. IVO tog emot 425 klagomål rörande Sis ungdomsvård under 2023 – klagomål som rör både fysiskt våld och sexuella övergrepp från personal. Under 2022 var den siffran 353 och 2021 var den 253.

– I väntan på en ny statlig barn- och ungdomsvård behöver regeringen presentera en krisplan för Sis och bland annat säkerställa att alla placerade barn har tillgång till oberoende barnombud som de kan vända sig till när deras rättigheter kränks. Här finns redan ett förslag på regeringens bord, säger Elin Wernquist.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV