Nyheter

Tio år efter vitbok är romer fortfarande en utsatt grupp

romska flaggan

För tio år sedan släppte regeringen en vitbok, "Den mörka och okända historien", om svenska statens övergrepp mot romer. Tio år senare har inte mycket hänt, diskriminering och rasism mot romer är utbrett både i Sverige och Europa och flera organisationer och romska aktivister kräver att regeringen tillsätter en oberoende sanningskommission.

För tio år sedan släppte regeringen en vitbok, ”Den mörka och okända historien”, om svenska statens övergrepp mot romer genom historien. Det är en mörk berättelse om etnisk rensning och tvångssteriliseringar med direkt hänvisning till rasmässiga särdrag.

Många såg vitboken som startskottet på en långsiktigt process där svenska staten på allvar gör upp med sitt förflutna. Men besvikelsen är stor bland den romska minoriteten. Flera organisationer, bland annat föreningen RUNG, kräver att regeringen tillsätter en oberoende sanningskommission – något som ännu inte förverkligats.

8 April – Internationella Romadagen

För att visa solidaritet med det romska folket uppmanar det romska magasinet DIKKO till att uppmärksamma den 8 april som är den Internationella Romadagen och som enligt DIKKO:s redaktion bör vara ”en dag för eftertanke och en dag för att solidarisera med alla resande och romer runt om i världen”. Detta eftersom rasism och diskriminering mot romer och resandefolk än i dag är utbrett både i Sverige och i övriga Europa.

”I början av 1980-talet firades nationaldagen bara av ett fåtal familjer, men under åren efter det har firandet spridits och tilltagit. I dag firas 8 april i mer än fyrtio länder samtidigt med olika teman och aktiviteter. En del har ljuständning, medan andra planterar träd samt håller minnesceremonier för Resande och Romer som fallit offer för antizigansistiska övergrepp. Man har även lagt ned blommor i olika levande vattendrag. I den Resande och Romska traditionen, liksom i många andra kulturer, symboliserar vatten renhet och helande.”, skriver DIKKO.

I Sverige har alltfler kommuner beslutat att hissa flaggan den 8 april för att visa respekt för resande och romer.

”Ett beslut som hedrar dessa kommuner som visar vägen för de som inte gör det. Någon gång i framtiden hoppas vi att alla kommuner i Sverige flaggar den 8 april.”, skriver redaktionen för DIKKO.

Romer – Europas största minoritet

Romer är Europas största minoritet, och dagen firas till minne av den allra första romska kongress som ägde rum i London 1971, där representanter från 14 länder beslutade att 8 april skulle vara romernas internationella dag. Vid samma kongress antogs en nationalhymn Gelem, Gelem (Jag har vandrat), vars text är skriven av Jarko Jovanovic men melodin är traditionell. 

Man fastställde också den romska flaggan. De blågröna färgerna i flaggan hade antagits vid en kongress i Bukarest redan 1933. Den blå färgen symboliserar himlen, medan den gröna symboliserar jorden. För att markera romernas historiska koppling till Indien enades man om 1971 att lägga till ett hjul, som ska symbolisera vandringen från Indien till världens alla kontinenter. I Norden har romer och resande funnits sedan 1500-talet.

Romer – en av Sveriges fem nationella minoriteter

Sedan år 2000 tillhör romer en av Sveriges fem nationella etniska minoriteter och romani chib är ett av minoritetsspråken. I Sverige bor det cirka 100 000 romer, men det är ingen homogen grupp. Alla grupper har samma ursprung, men det som skiljer olika romska grupper handlar om tidpunkten som de kom till Sverige. Resande/resandefolket utgör största gruppen, men det finns också svenska romer, finska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV