Nyheter

Allt kämpigare ekonomiskt för ensamstående kvinnor

Ekonomiska kriser slår hårdare mot kvinnor.

Det är alltfler som har det svårt att få pengarna att räcka till slutet av månaden. Största andel av dem är kvinnor.

Den ekonomiska krisens konsekvenser är kännbara för många. Gruppen av människor som har det svårt att få privatekonomin att gå runt ökar. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. 

Det senaste året är det fler personer som inte har råd med bil, en veckas semester eller att värma upp bostaden ordentligt. 

Under 2021 hade 58 procent av befolkningen 16 år och äldre det lätt eller mycket lätt att få hushållsekonomin att gå ihop. Två år senare hade andelen sjunkit till 46 procent.

– Om vi tar hänsyn till felmarginalerna innebär det att mellan 700 000 och en miljon personer inte längre har det lätt eller mycket lätt att få ekonomin att gå ihop, säger Katya Vasileva-Gull, utredare på SCB, i ett pressuttalande.

Samtidigt har en något större andel fått det svårt eller mycket svårt att få ekonomin att gå ihop.

– Den andelen har ökat från 7 procent 2021 till knappt 9 procent av befolkningen 2023.

Kvinnor har drabbats hårdare av den ekonomiska krisen

De ekonomiskt tuffare tiderna ser ut att ha drabbat kvinnor hårdare än män. Det var en lägre andel kvinnor (56 procent) än män (60 procent) som hade lätt eller mycket lätt att få ekonomin att gå ihop 2021 – och den har krympt mer för kvinnor till 2023. I fjol var andelarna knappt 44 procent av kvinnorna och 49 procent av männen.

– Sett till hushållstyper är ensamstående kvinnor med barn i åldrarna 0 till 24 år den grupp som har det kämpigast. Under 2023 hade nästan var tredje svårt att få ekonomin att gå ihop. Därtill saknade 57 procent kontantmarginal, jämfört med 24 procent bland ensamstående män med barn i dessa åldrar, säger Katya Vasileva-Gull.

Statistiken kommer från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). I den ställs bland annat flera frågor om befolkningens privatekonomi.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV