Nyheter

Menssmärtor måste fångas upp av vården

En kvinna ligger i fosterställning och håller sig om magen på en säng.

Kvinnor och flickor bör få en fråga om mens vid alla rutinkontroller i hälso- och sjukvården. Det skulle förbättra behandling och vård för de många unga tjejer som har menssmärtor eller andra mensrelaterade hälsoproblem. 

Många flickor rapporterar smärta och perioder då de känner sig svaga och har svårt att äta och sova, missar skolan eller till och med blir sängliggande, under mensen. Det framkommer i en undersökning som den brittiska välgörenhetsorganisationen Wellbeing of Women har genomfört. 

Över 3 000 flickor mellan 12 och 18 år deltog i undersökningen. 97 procent av de tillfrågade uppgav att de hade upplevt smärta i samband med menstruation. 42 procent uppgav sig ha upplevt allvarlig smärta och 20 procent att de inte kunnat gå ur sängen på grund av menssmärtor.

Menssmärta påverkar också den mentala hälsan

Över 90 procent av de som svarade på enkäten uppgav att de hade tvingats ändra planer på grund av kraftiga blödningar. Smärta och besvär påverkar också det allmänna psykiska måendet.

Enligt organisationen som står bakom studien behöver råden till flickor och unga kvinnor som upplever besvär uppdateras. I dag är det vanligt att de får höra att mensen kommer ”reglera sig” med åldern, att smärtan kommer avta och så vidare, vilket hälsoorganisationen menar inte alls stämmer med verkligheten. Alltför många kvinnor och flickor får sina symptom bortviftade av hälso- och sjukvårdspersonal, enligt dem.

Välgörenhetsorganisationen Wellbeing of Women rekommenderar därför det nationella hälso- och sjukvårdssystemet (NHS) i Storbritannien att arbeta aktivt för att fånga upp de flickor och kvinnor som lider av mensbesvär genom att rutinmässigt ställa frågan om hur det är med mensen. Detta bör ske vid alla vårdkontakter, i primärvården, vid vaccination eller vid andra hälsokontroller och läkarbesök.

Även i Sverige har kraftiga menssmärtor setts som något normalt, något man ska stå ut med. Vilket har drabbat många flickor och kvinnor i onödan, eftersom det finns hjälp att få. I Sverige ska skolsköterskor bli bättre på att fråga om mensen och upplevelser kring den. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV