Nyheter

Solidariska vårdarbetare – nytt vårdarbetarfack i protest mot tystnaden om Gaza

Soledad Quintana Fernández barnmorska på Kvinnokliniken i Malmö är en av de som varit med och bildat det nya vårdarbetarfacket Solidariska vårdarbetare.

Ett nytt feministiskt och antirasistiskt vårdarbetarfack har bildats och de kallar sig Solidariska vårdarbetare.

Fempers nyheter har ställt tre frågor till det nybildade facket, Solidariska vårdarbetare, som organiserar alla vårdarbetare i kamp med ett feministiskt, antirasistiskt och dekolonialt perspektiv. Målet är jämlik vård och internationell solidaritet.

Ni har startat en ny fackförening, Solidariska vårdarbetare? Vilka är ni och varför gör ni det?

– Vi är sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, psykologer m.fl som lämnat våra tidigare fack i protest mot den tystnad som dessa valt i förhållande till folkmordet som staten Israel bedriver i Gaza. I början på februari undertecknade 44 läkare ett brev till Läkarförbundet med krav på att förbundet på olika sätt skulle agera mot Israels attacker mot sjukvården i Gaza samt att i enlighet med läkaretiken stå upp för alla medmänniskor och verka för fred. Läkarna meddelade att de annars skulle lämna facket. Vilket också var det som skedde. Läkarnas initiativ följdes av flera andra professioner och yrkeskategorier inom vården, säger Soledad Quintana Fernández, barnmorska. på Kvinnokliniken i Malmö, och en av dem som har varit med och startat Solidariska vårdarbetare, till Fempers nyheter.

– Sjuksköterskor och barnmorskor lämnade Vårdförbundet, undersköterskor, Kommunal och psykologer, Psykologförbundet bland andra. I slutet på mars togs beslut om att bilda ett nytt vårdsyndikat inom SAC, Solidariska Vårdarbetare, som ska organisera alla professioner och yrken inom vården och från hela landet. Ett konstituerande möte hölls och en interimsstyrelse bildades. Solidariska Vårdarbetare kommer att ha sitt första årsmöte i maj.

Vilka är de frågor ni har enats kring och vill driva?

– Vårt mål är att driva sjukvårdspolitiska och arbetsmiljöfrågor samt att motarbeta rasism och sexism inom vården. Vi kommer också att arbeta för en rättvis och jämlik sjukvård både i och utanför landet. Sverige är inte en isolerad plats i världen. Även de orättvisor som drabbar människor utanför landets gränser påverkar oss och vi vill använda våra röster och vår kraft för att förena oss med den globala kamp som pågår för en bättre värld för oss alla. Palestinafrågan och de krigsbrott som staten Israel begår där, bland annat genom att mörda vårdpersonal, är en mycket viktig fråga för oss.

Varför behövs facklig organisering?

– Organisering är alltid viktig för att få igenom de förändringar en vill se. Det är när människor går samman och kämpar för gemensamma visionersom saker sker. Vi tror på solidaritet och på kollektivets kraft.

– Solidariska vårdarbetare välkomnar alla vårdarbetare och det är en styrka att inte enbart centrera vår organisering kring våra specifika yrkesgrupper. Vi jobbar tillsammans på våra arbetsplatser och vi kan därför gemensamt driva många frågor.

– Vi lever i ett Europa där fascismen ökar, det gemensamma utarmas, arbetsvillkoren försämras och hälso-och sjukvård demonteras och drabbar både patienter och personal. För att kunna motverka denna utveckling samt jobba för de mål vi har bestämt tillsammans är därför facklig organisering av yttersta vikt.

– Facket organiserar alla vårdarbetare (sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, undersköterskor, lokalvårdare, läkare, medicinska sekreterare) tillsammans för våra gemensamma intressen och för våra patienters intressen. Och arbetar för en vård och ett samhälle där de sociala hierarkierna som baseras på klass, kön, etnicitet, religion, sexualitet, könsidentitet och funktionsvariation avskaffas, säger Soledad Quintana Fernández, barnmorska på Kvinnokliniken i Malmö.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV