Nyheter

Ojämlikhet skapar enorma hälsogap mellan rika och fattiga kvinnor

Kvinnor i Guatemala demonstrerar

Skillnaderna mellan rika och fattiga kvinnor och mellan kvinnor som tillhör majoritetsbefolkningen och de som tillhör en minoritet är enorm när det kommer till sexuell och reproduktiv hälsa globalt. Det visar nedslående uppgifter i en ny rapport från FN:s organ för sexuell och reproduktiv hälsa, UNFPA.

Runt 800 kvinnor dör varje dag under förlossning. Många av dem i det globala syd. I stort sett alla dessa dödsfall hade gått att förebygga.

En fjärdedel av alla kvinnor kan inte fatta egna beslut som rör deras hälsa och välmående. 

En av tio kvinnor kan inte välja om de ska använda preventivmedel.

Mellan 2016 och 2020 låg mödradödligheten kvar på exakt samma nivå. Noll förbättring alltså.

Kvinnor med funktionsvariation löper tio gånger högre risk att bli utsatt för könsbaserat våld och sexuella övergrepp.

I många länder (25) har tillgången till vård ökat och förbättrats för de välbeställda.

En fjärdedel av alla kvinnor kan inte säga nej till sex med sin make/partner.

När det gäller kvinnors egna beslut kring sexuell- och reproduktiva rättigheter har situationen förbättrats i 19 av 32 länder. Medan utvecklingen har gått bakåt i 13 länder. 

Allt detta framkommer i en ny nedslående rapport, Interwoven Lives, Threads of Hope: Ending inequalities in sexual and reproductive health and rights, från FN:s organ för sexuell och reproduktiv hälsa (UNFPA).

Framstegen inkluderar inte marginaliserade kvinnor

Enligt rapporten har de förbättringar som har skett de senaste trettio åren inte nått de allra mest marginaliserade. Och på det stora hela målar rapporten upp en bild av hur ojämlikhet, rasism, sexism och andra diskrimineringsformer gör att miljontals kvinnor inte har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och riskerar dö på grund av det. Samma orsaker förhindrar också framsteg och backar utvecklingen.

Särskilt utsatta är kvinnor och flickor som lever i fattigdom, tillhör etniska minoriteter eller ursprungsbefolkningen eller lever i konfliktsituationer. En kvinna i Afrika och som drabbas av komplikationer under graviditet och förlossning löper cirka 130 gånger större risk att dö än en kvinna i Europa eller Nordamerika.

Enligt data i rapporten löper afroamerikanska kvinnor i USA, kvinnor tillhörande ursprungsbefolkning och kvinnor med funktionsnedsättningar högre risk att utsättas för våld eller dö en för tidig död. Även hbtqi-personer utsätts för grovt våld oftare än majoritetsbefolkningen och blir diskriminerade i hälso- och sjukvården.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV