Nyheter

Tre av fyra kvinnor vill ha kortare veckoarbetstid för att orka

två kvinnor i ett skolkök med metallformar med mat mellan sig

Sverige har högst veckoarbetstid i Norden. För att orka ända fram till pensionen skulle tre av fyra kvinnor vilja ha en kortare veckoarbetstid med bibehållen lön.

En majoritet av svenskarna, allra flest kvinnor, skulle vilja arbeta mindre än 40 timmar i veckan med bibehållen lön. Det visar en färsk Sifoundersökning gjord på uppdrag av fackförbundet DIK.

– 64 procent av den svenska befolkningen vill ha 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön, men bland kvinnor är stödet ännu starkare, hela 76 procent. Särskilt högt är stödet bland kvinnor i familjebildande ålder. Av dem vill 82 procent se en arbetstidsförkortning, säger Anna Troberg, förbundsordförande i DIK, till Fempers nyheter.

Nuvarande lagstiftning om 40 timmars arbetsvecka är mer än 50 år gammal.

Stora skillnader mellan könen i syn på veckoarbetstid

Skillnaderna mellan könen är alarmerande, men inte så överraskande, menar Anna Troberg.

– När normarbetstiden 1973 sattes till 40 timmar i veckan var många kvinnor hemmafruar och tog hand om familj och hem. I dag arbetar båda föräldrarna, men markservicen på hemmafronten landar fortfarande mest i kvinnornas knä, säger Anna Troberg till Fempers nyheter.

Även när det handlar om ork att arbeta ända fram till pensionen finns stora skillnader mellan könen. Bara hälften av de som i dag arbetar heltid tror att de kommer att orka fram till pensionen. 56 procent av männen tror att de kommer att orka, men bara 44 procent av kvinnorna.

Enligt Anna Troberg är den rådande situationen oroväckande.

– Många kvinnor betalar med sin hälsa eller tvingas gå ned i deltid för att de inte orkar – vilket innebär att de dels tvingas finansiera sin egen arbetstidsförkortning och dessutom kommer att få en betydligt mindre pension. Det är en utveckling som måste stoppas. Det är därför DIK vill se en lagstadgad generell arbetstidsförkortning för alla – både för män och kvinnor – så att möjligheterna att balansera arbete, fritid och ansvar för familjen förbättras, säger hon.

Kortare veckoarbetstid viktigt för jämställdheten

Troberg menar att en generell arbetstidsförkortning borde vara en självklar väg framåt för Sverige. Och en klar majoritet av den svenska allmänheten (64 procent) är enligt den här undersökningen övertygad om att vi kommer att arbeta mindre än 40 timmar per vecka i framtiden. En av tre tror att det kommer ske redan inom fem till tio år.

– Det är vad svenskarna vill ha och behöver. Utan den kommer ohälsa oundvikligen att hindra många från att jobba ända fram till pensionen, säger Anna Troberg, förbundsordförande i DIK.

Flera länder har infört kortare arbetsvecka och andra länder provar, exempelvis Tyskland. Även i Sverige kommer det till hösten att införas kortare arbetsveckor eller kortare veckoarbetstid på försök på en del arbetsplatser.

Norge, Danmark och Island har redan sänkt arbetstiden utan att produktivitet och samhällsekonomi tagit skada, enligt DIK. 

Det främsta argumenten för att sänka arbetstiden handlar om ökad livskvalitet, bättre balans mellan arbete och privatliv och minskad stress. Det sistnämnda är den vanligaste orsaken som kvinnor uppger till varför de önskar kortare arbetsvecka.

– Det är dags att modernisera arbetslivet. Sjuktalen på grund av stress är högre än någonsin, särskilt bland kvinnor, säger Anna Troberg till Fempers nyheter.

DIK vill därför se en reformering av arbetstidslagen som ger alla rätt till sänkt arbetstid med bibehållen lön.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV