Nyheter

Regionala stöd delas ut till män inte kvinnor – som driver företag 

Företagsstöd går betydligt oftare till män än kvinnor.

700 miljoner kronor delar regionerna ut för att stödja företagande runtom i Sverige och pengarna går till män och mansdominerade branscher. Kvinnor får en försvinnande del.

Kvinnor som driver företag får betydligt mindre andel av de regionala stöden till sitt företagande än män som driver företag. Det här ger kvinnor sämre förutsättningar att starta och driva företag än vad som är fallet för män. Detta enligt uppgifter från Jämställdhetsmyndigheten.

– För att nå Sveriges mål om ekonomisk jämställdhet behöver regionerna ta ansvar för att jämställdheten får en tydligare roll i finansieringen, säger Sara Andersson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, i ett pressuttalande.

Kvinnor får 14 procent av det totala beloppet av företagsstöd av det som är investeringsstöd. Den region som ger högst andel av beloppet till företagsledare som är kvinnor är Östergötland (45 procent). Sämst är Västernorrland där endast 7 procent av beloppet går till kvinnor som driver företag.

Av det som kallas främjandestöd får kvinnor närmare 30 procent av totalbeloppet.

Alla Sveriges 21 regioner ger dock mer företagsstöd till män än kvinnor. 

Branscher där män jobbar får mest stöd

Enligt den analys av stöden som Jämställdhetsmyndigheten har gjort så verkar branschen betyda mycket för möjligheten att få finansiering och stöd från det offentliga.

– Det finns en uppfattning att kvinnor är verksamma i fel branscher, som saknar potential för tillväxt eller inte är finansieringsbara. Kvinnor har ofta sina företag i sektorer där företagande ses som sysselsättning och inte som entreprenörskap. Det leder i sin tur till en uppfattning om att kvinnor inte behöver så mycket pengar, säger Malin Allert, utredare, i ett pressuttalande.

Den bransch som får mest pengar av de regionala företagsstöden är den mansdominerade tillverkningsindustrin, men det finns stora skillnader mellan regionerna.

–  Kvinnor är oftare företagsledare inom utbildning, vård och omsorg samt personliga och kulturella tjänster. Andelen kvinnor är däremot låg när det gäller bygg, transport, tillverkningsindustri, kommunikation samt energi och miljö. 

Och det är alltså till de sistnämnda branscher dit mest pengar går. 

Men samtidigt går stöden till olika branscher i olika regioner, vilket enligt utredaren Malin Allert kan tyda på att det inte finns några större formella hinder för en större branschbredd.

– Det faktum att stöden går till olika branscher i olika regioner Jämställdhetsmyndigheten bedömer att stöden behöver vara öppna för fler, kvinnodominerade, branscher, både för att bidra till ett jämställt företagande och till ett breddat näringsliv i regionerna.

Sara Andersson från Jämställdhetsmyndigheten menar att regeringen behöver förtydliga målet för jämställd fördelning av företagsstöd så att alla tolkar det lika och så att det lättare går att följa hur regioner fördelar beloppen mellan kvinnor och män.

– Vi vet att en av orsakerna till att färre kvinnor är företagare är sämre möjligheter till finansiering. Kvinnor får därför oftare söka informella källor till kapital, som vänner och familj, säger hon.

Även coronastödpengarna gick till män som driver företag

Även under coronakrisen fick kvinnliga småföretagare mindre andel stödpengar av regeringens krisstöd än manliga företagare, enligt en kartläggning som SVT Nyheter gjorde. Dessutom ökade kvinnors arbetslöshet mer än mäns under coronakrisen också, enligt FN. 

– Utöver att kvinnor drabbas av att de förlorar jobb kan de förlora ekonomiskt på att vara hemma när skolor stänger. Det är kvinnor som tar en större del av bördan när det gäller vabb, sade Peter Vikström, som är analyschef på Jämställdhetsmyndigheten, vars uppdrag var att övervaka pandemins konsekvenser i Sverige i ett uttalande under pandemin.

Skattesystemet gynnar män

Sverige har också ett skattesystem som gynnar män. En stor del av detta beror på att kapitalinkomster beskattas lägre än arbetsinkomster, vilket gynnar män som äger mer kapital än kvinnor. Något som Fempers nyheter har rapporterat om.

Kvinnors företagande

Kvinnors totala inkomster av näringsverksamhet: 50 procent av männens, andel företag som har en operativ företagsledare som är kvinna: 30 procent, andel egenföretagare som är en kvinna:                        
38 procent, andel företagare i eget aktiebolag som är en kvinna: 25 procent, andel nystartade företag 2022 som startats av en kvinna: 31 procent

Fakta: Regionala företagsstöd

Den offentliga företagsfinansieringen består av statliga, regionala och kommunala åtgärder och stöd. Regionerna ger stöd i olika former. De stödformer som i högst grad går att styra till kvinnor respektive män enligt Tillväxtverket är:

• Investeringsstöd – ett statligt stöd till regionala investeringar. Stödet fördelas i delar av landet.

• Främjandestöd – ett statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV