Nyheter

HRW: Troligen en palestinsk raket som träffade al-Ahlisjukhuset

Det var sannolikt en palestinsk raket som träffade området vid al-Ahlisjukhuset i Gaza City den 17 oktober uppger i Human Rights Watch i en rapport, men organisationen betonar att en oberoende undersökning måste till för att säkert slå fast vem som låg bakom attacken.

Det var sannolikt en raket som ofta används av Hamas och Islamiska jihad som orsakade explosionen vid al-Ahlisjukhuset i Gaza den 17 oktober då många, kanske hundratals människor dödades. Det skriver människorättsorganisationen Human Rights Watch som dock menar att det krävs en oberoende undersökning för att säkert slå fast vem som avfyrade raketen.

I kriget mellan Israel och Hamas har många sjukhus skadats i israeliska attacker, och över 250 sjukvårdsanställda har dödats. Israel fick skulden också för en av de mest uppmärksammade attackerna hittills, den mot al-Ahlisjukhuset den 17 oktober.

Israel har hävdat att det var en palestinsk felskjuten raket som orsakade explosionen vid sjukhuset. Nyligen drog Human Rights Watch samma slutsats och menar att bevis tyder på att det var en felaktig eller felskjuten raket som orsakade många dödsfall och skadade i anslutning till al-Ahlisjukhuset.

Hamas uppgav då att det rörde sig om en israelisk attack, och att så många som 471 personer hade dödats och 342 hade skadats. Human Rights Watch noterar att antalet dödade i relation till antalet skadade, enligt Hamas siffror, är ovanligt högt och att siffran ”verkar oproportionerlig” i relation till den förstörelse som är synlig på platsen, skriver organisationen.

– Human Rights Watchs granskning av filmer och bilder pekar på att en raket träffade al-Ahlisjukhusområdet den 17 oktober, säger Ida Sawyer, kris- och konfliktchef på organisationen och fortsätter:

– Offren och familjerna till de som dödades eller skadades medan de sökte säkerhet vid sjukhuset förtjänar en fullständig undersökning för att avgöra vad som hände och vem som var ansvarig.

Liten krater på nedslagsplatsen i fokus

Sedan explosionen har både medier och det oberoende journalistnätverket Bellingcat granskat alla uppgifter, filmer och bilder som har varit tillgängliga och mycket av detta känns igen i vad Human Rights Watch redovisar.

Organisationen hänvisar till en video vars äkthet man har verifierat samt geolokaliserat. Denna film är tagen på ungefär 160 meters avstånd från sjukhuset ögonblicket innan och efter explosionen, och ljudet som hörs är ”karaktäristiskt” för ett vapenslag som en raket eller missil. Ljudet stämmer inte överens med israelisk artillerield eller flygbomber. Det stora eldklot som uppstår stämmer däremot överens med brinnande raketbränsle, menar Human Rights Watch.

Snabbt efter explosionen hamnade den relativt lilla kratern på nedslagsplatsen i fokus. Även Human Rights Watch granskar den och kommer fram till att den är omkring 90 centimeter lång, 60 centimeter bred och mellan 30–40 centimeter djup. Storleken på kratern stämmer inte överens med en nedslagsplats efter en luftbomb, och den begränsade skadan runt omkring kratern stämmer inte heller överens med en sådan typ av bomb, eller de vapensorter som Israel har sagt sig använda i Gaza under det här kriget.

Splitter saknas på bilder – ska ha samlats in

En viktig informationskälla saknas i det här fallet – vanligtvis brukar det finnas rester av den missil som har orsakat en explosion men i det här fallet har sådana splitter inte kunnat identifieras på bild. Enligt Human Rights Watch har dessa material samlats in av en särskild polisenhet i det Hamasstyrda Gaza. Enligt ett vittne som Human Rights Watch har talat med, som befann sig på sjukhusområdet kvällen då explosionen inträffade, tog anställda vid ”inrikesministeriet allt splitter som fanns på platsen”.

På kvällen den 17 oktober sade en Hamas-tjänsteman att resterna snart skulle ”visas för världen”, men Human Rights Watch konstaterar att över en månad senare har Hamas inte visat upp några vapenrester. Hamasledaren Ghazi Hamad uppgav den 22 oktober att ”missilen har lösts upp som salt i vatten…Den har förångats”, skriver Human Rights Watch som samtidigt påpekar att vapenrester vanligtvis finns kvar efter en explosion.

Saknar träffsäkerhet, bryter mot krigslagar

På Human Rights Watchs frågor inför rapporten om explosionen vid al-Ahlisjukhuset till Hamas svarar Bassam Naim, chef för Hamas utrikesdepartement, att man inte har haft möjlighet att visa upp sin utredning på grund av kriget men att den information de har fortfarande pekar på att Israel låg bakom den. Israel har hela tiden uppgett att det har rört sig om en felskjuten raket från Islamiska jihad.

Den typ av raketer som används av Hamas och Islamiska jihad mot israeliska städer har ofta endast basala styrsystem, och saknar träffsäkerhet. När de avfyras mot Israel riskerar civila att drabbas och sådan raketbeskjutning mot samhällen och städer bryter mot krigslagar som förbjuder ”avsiktliga eller urskillningslösa attacker mot civila”. Därför begår den som ger order om en sådan attack eller utför den krigsbrott, skriver Human Rights Watch.

– Explosionen vid al-Ahlisjukhuset är en av flera attacker som har skadat medicinska inrättningar över Gaza som har dödat civila och medicinsk personal, och har nekat många palestinier tillgång till sjukvård de är i desperat behov av, säger Ida Sawyer och fortsätter:

– Myndigheter i Gaza och Israel måste släppa bevis för vapenrester och annan information de har vad gäller explosionen vid al-Ahlisjukhuset för att möjliggöra en fullständig utredning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV