Nyheter

Siffran 215 – kvinnor och barn offer för människohandel måste få stöd

Bernardita Nuñez generalsekreterare för Terrafem som tillsammans med Plattformen Civila Sverige mot människohandel och Roks överlämnar en rapport till jämställdhetsministern Paulina Brandberg och kräver mer stöd till kvinnor och barn som är offer för människohandel och prostitution.

Kvinnor och barn som är brottsoffer i prostitution och genom människohandel får inte det stöd och hjälp de borde. Fempers nyheter har ställt frågor till Bernardita Nuñez, generalsekreterare för Terrafem, som har varit med och tagit fram kampanjen Siffran 215.

Stödet till kvinnor och barn som är utsatta för prostitution och människohandel är mycket bristfälligt. Det visar en ny rapport från Plattformen Civila Sverige mot människohandel, som tillsammans med Terrafem och Roks lanserar en kampanj till stöd för brottsoffren.

Enligt organisationen Plattformen Civila Sverige mot människohandels rapport, Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel 2023, handlar det om 215 kvinnor och barn i Sverige som inte fått det stöd de har rätt till. 

– Bristerna är många, säger Bernardita Nuñez, generalsekreterare för Terrafem, som tillsammans med Plattformen Civila Sverige mot människohandel och Roks nu vill uppmärksamma den här mycket utsatta gruppen genom att överlämna rapporten till jämställdhetsminister, Paulina Brandberg, och lansera en informationskampanj som riktar sig både till de utsatta och till allmänheten.

Målet: att sätta press på politikerna.

Stödet till brottsoffren minskar

– Sverige vill att människor, kvinnor och barn, som är utsatta för människohandel ska bidra till att sätta dit kriminella, utan att de utlovas stöd i gengäld, exempelvis traumastöd, skyddat boende och/eller plan för återresa, säger Bernardita Nuñez generalsekreterare för Terrafem, till Fempers nyheter.

Under förra året minskade stödinsatserna riktade mot den här målgruppen från tio till 4 månader.

De tre organisationerna menar att Sverige genom att dra ner stödet sviker sina åtaganden mot dessa brottsoffer enligt flera internationella konventioner såsom Istanbulkonventionen och CEDAW, Europarådets konvention om bekämpande av människohandel samt EUs Antitrafficking-direktiv och Brottsoffersdirektivet. 

Siffran 215

Och därför lanserar de kampanjen: Siffran 215

– Med kampanjen vill vi dels uppmärksamma att kvinnor och barn inte får det stöd som de har rätt till av myndigheter, dels att det är vi ideella organisationer som försöker se till att dessa kvinnor och barn får något stöd överhuvudtaget, säger Bernardita Nuñez och tillägger: 

– Vi vill också skapa större medvetenhet bland allmänheten så att det riktas fler krav mot ansvariga politiker på att de måste agera.

Enligt Nuñez är det angeläget att politikerna förstår att Sverige kan bättre och att förändring behöver komma till stånd fort.

– 215 personer är bara toppen på ett isberg. Det är de personer som vi kommit i kontakt med. Det finns fler därute, fortsätter hon.

Kampanjen är framtagen på olika språk för att öka chanserna att nå fler utsatta.

– Vi har också samlat alla information på en hemsidan där alla organisationer som erbjuder stöd, skyddat boende samt juridisk rådgivning finns. Allt detta för att för underlätta för utsatta människor att söka stöd och även så att polisen kan hänvisa vidare, säger Bernardita Nuñez.

Kritik mot Sverige

Sverige har nyligen fått kritik från Europarådets expertråd GRETA och en statlig utredning om exitprogram för personer i prostitution och människohandel.

– Sveriges uppsökande arbete och identifiering av brottsutsatta är alltför lågt, och det saknas möjligheter till ovillkorligt skydd och stöd efter inledande akut stöd. Möjligheterna till långsiktigt stöd via Nationella stödprogrammet har också minskat kraftigt. Därför vill vi på Plattformen Civila Sverige mot människohandel göra vad vi kan för att informera de brottsutsatta om att stöd finns att få från civilsamhället samtidigt som vi uppmanar till en resursförstärkning av våra insatser, säger Susanne Lindered på Plattformen Civila Sverige mot människohandel, i ett pressmeddelande.

Parallellt håller Sverige även på att skrota ambassadören mot människohandel, som har funnits sedan 2006. Posten står tom sedan i februari. Flera, bland annat Sveriges kvinnoorganisationer, har frågat vad som händer. Utan att få något officiellt svar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV