Nyheter

Sverige halkar efter i rättighetsarbetet för hbtqi-personer

prideflagga fladdrar i vinden med blå himmel bakom

Sverige halkar efter i arbetet med hbtqi-personers lika rättigheter och är sämst i Norden. Det visar ILGA Europas senaste mätning som kom i veckan och i vilken Sverige åker ner från plats sju till en delad elfteplats.

 ILGA-Europe är en europeisk paraplyorganisation som bevakar hbtqi-frågor. Inför den Internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi (IDAHOBIT) som infaller i morgon den 17 maj har organisationen släppt sin årliga kartläggning, Rainbow Map & Index, som sammanställer situationen för hbtqi-personers medborgerliga och mänskliga rättigheter i Europa. 

Kartläggningen rangordnar varje land på en skala från 0 procent (diskriminering) till 100 procent (jämlikhet) genom att undersöka de utvalda ländernas lagar och policydokument som har en direkt och avsiktlig inverkan på hbtqi-personers mänskliga rättigheter.

Den kombinerar kvantitativ data (poängranking) med ett kvalitativt upplägg, som förklarar kontexten bakom ländernas poängrankingar, huruvida det handlar om framsteg i lagstiftningen, om försämring eller annat, för att på så sätt kunna ge en någorlunda sammanhållen helhetsbild över vad som hänt i varje land under de senaste 12 månaderna. 

Utgångspunkten är sju kategorier, vilka är följande:

1) ”Jämlikhet och icke-diskriminering”

2) ”Familj”

3) ”Hatbrott och hatretorik” 

4) ”Juridisk erkännande av kön”

5) ”Intersex kroppslig integritet”, 

6) ”Civilsamhällets utrymme”

7) ”Asyl”

Sverige på delad 11:e plats

På första plats finns Malta (88 procent), följt av Island (83 procent) och Belgien (78 procent). På botten finns Ryssland och Azerbajdzjan på 2 procent och Turkiet på 5 procent. I årets ranking hamnar Sverige (64 procent) på 12:e plats, vilket innebär att Sverige är sämst av de fem nordiska länderna. För Sveriges del innebär det också en tillbakagång från föregående års sjundeplats. År 2022 befann sig Sverige på fjärde plats. 

Överlag befinner sig Sverige dock över genomsnittet i såväl EU som Europa som helhet, när det gäller hbtqi-frågor. Sverige får mycket bra betyg, vad gäller familjepolitiken och civilsamhällets organisering. Medelmåttigt betyg får Sverige för arbetet för såväl jämlikhet och icke-diskriminering som bekämpningen av hatbrott och hatretorik.

Sämst är arbetet för juridiskt erkännande av kön, och allra sämst går arbetet för intersex-personers kroppsliga integritet.

FAKTA/INTERNATIONELLA DAGEN MOT HOMO-, TRANS- OCH BIFOBI

Tidigare förkortad IDAHOT, numera IDAHOBIT, är en internationell temadag som instiftades 2004, som syftar till att uppmärksamma kampen mot homo-, bi- och transfobi världen över. Valet av datum beror på Världshälsoorganisationen slutade att klassificera homosexualitet som en psykisk sjukdom den 17 maj 1990.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV