Nyheter

Uppdelade pojk- och flickgrupper leder till mer mobbning

elever sitter och tittar på tavlan där en man står och förklarar något

Mobbning är vanligare när barn delas upp i grupper efter kön. Det visar ny forskning från Högskolan i Gävle.

När pojkar och flickor delas upp i separata grupper så ökar problemen med grovt språk och mobbning. Det visar en studie som tagits fram vid Högskolan i Gävle.

– Klimatet blev sämre bland både pojkar och flickor. En förklaring är att machokulturen förstärks, säger Silvia Edling, professor i didaktik vid Högskolan i Gävle, i ett pressmeddelande. 

I studien har elever, lärare och annan personal på tre olika skolor intervjuats. Utgångspunkt för studien handlar om statistik från samma kommun som skolorna ligger i och som visar att fler flickor än pojkar upplever sig utsatta för mobbning sedan 2017.

– Intervjuerna visar överlag på en skarp klyfta mellan flickor och pojkar. Uppdelningen gör det svårt för pojkar att visa mjuka värden och för flickor att komma in på pojkarnas arena. Pojkar upplever att de inte får leka med flicksaker och flickor att de inte kan uttrycker sig som pojkar utan att det sticker ut och att de blir retade för det, säger Silvia Edling.

I studien framkommer att både elever och personal upplever att det har blivit allt vanligare att barnen delas in i grupper efter kön.

Samtidigt vittnar de alltså om att just den här uppdelningen har lett till tuffare stämning, grövre språk och att våld och trakasserier ökat.

Studien visar också att det skapas en slags ordning där pojkar och flickor upprätthåller könsuppdelningen.

– Intervjuerna vittnar om att det här tycks komma ur ett hårdare samhällsklimat, men också ur ett ökat inflytande bland föräldrarna. Det finns en konservativ trend nu i samhället som bidrar till att pojkar och flickor umgås var för sig, säger Guadalupe Francia, professor i pedagogik, i ett pressmeddelande.

Flickor mer utsatta på sociala medier än pojkar

Dessutom framkommer att flickor är mer utsatta på sociala medier utanför skolan. 

– Vi behöver lära oss mer om sociala mediers betydelse och hur man ska hantera dem för att komma åt den mobbning som sker på nätet, säger Silvia Edling.

Och samtidigt som alla tycks enade kring att de vuxna har ett stort ansvar både i skolan och hemma så är det inte alltid vuxna agerar.

– Det finns en utbredd rädsla för hur föräldrar kommer att reagera om anmälningar görs, vilket gör att vissa problem sopas under mattan. Det finns också en oro för att rektorerna inte agerar. Detta kan göra att problemen på golvet fortsätter, säger Silvia Edling.

Mobbning bland flickor beskrivs som mer subtil och därför svårare att upptäcka. Det visar både tidigare forskning och det vittnar intervjupersonerna om och önskar sig samtidigt mer kunskap.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV