Nyheter

Unga som utsätts för sexuellt våld letar hjälp utan att få det

tre unga tjejer sitter på en bänk ute med ryggen mot kameran

Barn och unga, framför allt tjejer som utsätts för sexuellt våld, måste ofta leta hjälp själva och riskerar ändå att hamna mellan stolarna hos offentliga och ideella aktörer. Det framkommer i en ny rapport som en rad organisationer i Stödklustret mot sexualiserat våld, tagit fram.

Det offentliga stödsystemet till barn och unga som utsätts för sexuellt våld räcker inte till utan backas upp av ideella krafter. Samtidigt finns det stora brister i samverkan mellan dessa olika aktörer. Det framkommer i en ny rapport, “Rätt stöd i rätt tid”, som har tagits fram av organisationerna 1000 Möjligheter, ChildX, MÄN, Novahuset, Storasyster och Tjejzonen som tillsammans har bildat Stödklustret mot sexualiserat våld.

Det offentliga stödsystemet ansvarar i dag för att möta stödbehoven för barn och unga som utsatts för sexuellt våld, men systemet räcker inte till. Ideella aktörer är viktiga när det gäller öppettider, anonyma chattar och specialiserat stöd, menar organisationerna.

Fragmentariskt stödsystem

– Det stödsystem som ska ta emot barn och unga som utsätts för sexuellt våld är fragmentariskt, svårtillgängligt och otillräckligt, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare på Storasyster, i ett pressmeddelande.

Enligt Cecilia Bödker Pedersen måste samhället bli bättre på att utveckla hjälp och stöd vid sexuellt våld inom och mellan olika verksamheter och organisationer.

Detta är slutsatserna av en ny kartläggning av svenska stödsystem för barn och unga, framförallt tjejer, som utsatts för sexuella övergrepp. 

Stödsystemet såsom det är i dag har många olika huvudmän och ansvarsområden, vilket gör att många barn och unga hamnar mellan stolarna och inte får den hjälp de behöver. 

Många barn och unga försöker leta hjälp själva och tvingas ofta att repetera sin berättelse flera gånger. Eftersom det inte finns någon som tar ett helhetsansvar. 

Det kan även vara långa köer och väntetider för att få stöd i de fall barnen hittat fram till rätt stödverksamhet.

I rapporten presenteras även konkreta förslag på hur systemet kan förbättras för att fler barn och unga ska få rätt stöd i rätt tid. Några nyckelinsatser som identifieras är att det behövs mer information, att upptäckt och identifiering måste förstärkas, tillgängligheten till stöd måste öka och samverkan stärkas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV