Evenemang

Demonstration mot förvaren på Mors dag

SÖNDAG 26 MAJ, MÄRSTA Demonstration mot förvaren för migranter

Snart är det mors dag. Samtidigt som många kommer hylla sina mammor har två barn som är aktiva i nätverket sin mamma inlåst i migrantfängelset i Märsta. För drygt en månad sedan blev hon kallad på ett administrativt möte med en myndighet men gränspolisen låg i bakhåll. De arresterade henne och håller henne inlåst sedan en månad separerad från sina barn och make.

Svenska migrantfängelser har kritiserats av både JO och FN för att vara inhumana. Förutom att nära och kära tvingas till långa – ibland många timmar långa – resor inför sina besök, hålls de fängslade symboliskt och faktiskt isolerade från resten av samhället. 

Vi vägrar att se migrantfängelser som något annat än en del av det eskalerande statliga våldet mot migranter. Därför ber vi er att fira mors dag med oss utanför förvaret i Märsta i solidaritet med de mödrar som separeras från sina familjer genom det omänskliga fängslandet utan rättegång. 

Demonstrationen hålls utanför migrantfängelset i Märsta söndagen den 26 maj klockan 15.00. Vi kommer lyssna till vittnesmål från mödrar i nätverket både inifrån och utifrån förvaret och det kommer finnas fika. 

Vi möts vid Stockholms central från 14.00 för att ta pendeltåget klockan 14.15. Demonstrationerna är också tänkta som mobilisering för fortsatt motstånd. Tågresan är en möjlighet för oss att träffas, lära oss av varandra och knyta band för framtida organisering mot migrantfängelser. 

Om du kommer från Uppsala, Märsta eller någon annanstans ifrån, kan du sluta upp med oss på bussen från Märsta station, nr 571 mot Arlandastad, som avgår klockan 14.58.

— ENGLISH —

Soon it will be Mother’s Day. While many will be celebrating their mothers, two children who are active in the network have their mother locked up in the migrant prison in Märsta. Just over a month ago, she was summoned to an administrative meeting with an authority, but the border police ambushed her. They arrested her and have been keeping her locked up for a month, separated from her children and husband.

Swedish migrant detention centers have been criticized by both the Ombudsman and the UN for being inhumane. In addition to forcing loved ones to travel long distances – sometimes many hours – to visit them, detainees are symbolically and effectively isolated from the rest of society. 

We refuse to see migrant prisons as anything other than part of the escalating state violence against migrants. Therefore, we ask you to celebrate Mother’s Day with us outside the detention center in Märsta in solidarity with the mothers who are separated from their families by the inhumane detention without trial. 

The demonstration will be held outside the migrant detention center in Märsta on Sunday 26 May at 15.00. We will listen to testimonies from mothers in the network both inside and outside the detention center and there will be refreshments. 

We will meet at Stockholm Central Station from 14.00 to take the commuter train at 14.15. The demonstrations are also intended as mobilization for continued resistance. The train ride is an opportunity for us to meet, learn from each other and bond for future organizing against migrant prisons. 

If you are coming from Uppsala, Märsta or elsewhere, you can join us on the bus from Märsta station, no 571 towards Arlandastad, departing at 14.58.

Evenemang söndag 26 maj med avgång från Stockholm central kl 14.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV