Krönika

Gör något stort – gå och rösta!

Carina Ohlsson

”Tack för mig och för att ni velat läsa mina texter. Vi ses framöver och glöm inte att rösta - för jämlikhet och jämställdhet, för klimatet och miljön och för våra kommande generationer.” Carina Ohlsson (S) tackar för sig i sin sista krönika som Europaparlamentariker och uppmanar alla att gå och rösta i EU-valet.

Tiden i Europaparlamentet går mot sitt slut för mig. Jag fick nästan två år som Europaparlamentariker men nu väntar nya utmaningar. Jag har haft en brokig palett med många olika uppdrag men det jag tar med mig allra mest är kampen för jämställdhet. Det är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som jag kommer att fortsätta jobba med så länge jag har liv i kroppen.

Det viktigaste för mig i det parlamentariska arbetet har varit att alltid få med jämställdhetsaspekten, oavsett om det varit i jämställdhetsutskottet eller i mitt arbete i andra utskott. Det kan ha varit en rapport om människorättssituationen i Bangladesh, om rätten till utbildning i Afghanistan eller ansvarsfrihetsrapporter för EU:s myndigheter. Det kan ha varit ärenden i sysselsättningsutskottet och inte minst i utskottet som hanterar migrationsfrågan.

Jämställdhetsperspektiv på pandemin

Pandemin är ett bra exempel på där jämställdhetsarbetet varit extra viktigt. Som i så mycket annat, var det just kvinnor som drabbades hårdast av pandemin. Det är ett faktum att kvinnor i låglöneyrken i högre grad inte kunde jobba hemifrån under pandemin och därmed exponerades betydligt mer än män när de stod i frontlinjen vad gäller exempelvis hälso- och sjukvård och äldreomsorgen inte minst. Skyddsutrustning saknades i stor utsträckning till en början och man visste inte ens speciellt mycket om själva viruset. Men de sjuka behövde ändå vård och kvinnodominerade yrken fick ta smällen.

Nu har vi pandemin bakom oss och vi har fått en ny bank av erfarenheter att fundera på inför nästa prövning, när den än kommer. För jämställdheten ser det litet annorlunda ut. Vi är inte framme vid den dag, då vi kan säga att det inte längre finns könsdiskriminering, att lönebalansen mellan män och kvinnor är total och att kvinnor och flickor själva får bestämma över sin kropp. Vi har en hel del kvar att göra dessvärre.

Inför den nya mandatperioden i Europaparlamentet har jämställdhetsutskottet tagit fram en lista på punkter som det nya parlamentet måste jobba vidare med. Jag stöttar från mitt håll, så mycket jag bara kan. Något av allt som man ska ta vidare är:

Exportera den svenska sexköpslagen till hela EU

Några länder, bland annat Frankrike, har redan infört lagen men vi behöver trycka på och säkerställa att övriga länder i unionen gör likadant. Det måste få ett slut, denna vidriga handel med kvinnors och flickors kroppar.

Den rätta vägen är otvetydigt att kriminalisera köparen och inte offren. Kvinnors kroppar ska inte kunna köpas och förnedras. Med denna lag kan vi då också få ytterligare ett hjälpmedel att stävja och förhindra människohandel. Ingen människa ska idag behöva vara offer för den typen av slavhandel.

Fortsätt stärka förhindrandet av mäns våld mot kvinnor

Vi måste fortsätta att öka tryggheten för kvinnor och flickor genom att komplettera den historiska EU-lagen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Ingen kvinna ska behöva vare sig vara rädd för eller utstå våld från en man. 

Aborträtt

Det är också viktigt att vi arbetar för att säkra aborträtten i hela EU. Det måste skrivas in i EU:s rättighetsstadga, rätten till säker och trygg abort. Vi vill att rättigheten ska skrivas in i EU:s fördrag, alltså motsvarigheten till en grundlag. 

Gå och rösta i EU-valet!

Om några dagar, den 9 juni, är det val till Europaparlamentet. Många hävdar att de inte kan rösta för att de inte vet hur det fungerar i EU. Jag svarar alltid att under mina många år som riksdagsledamot, var det aldrig en endaste person som frågade hur det fungerade i riksdagen. Man var intresserad av att veta var partierna stod i olika sakfrågor, hur vi röstat och hur vi tänker om allt sånt som påverkar i vardagen.

Det är exakt samma i EU och Europaparlamentet. Vi jobbar med frågor och med politik. Vi tar beslut som så småningom blir lagar och förordningar på lokal nivå. Hur själva ärendet går till, är inte det viktiga, och det är vad jag försöker förklara. EU har många och viktiga områden som det fattas beslut om och med olika sätt att se på problemen beroende på vilken politik man själv tycker är bäst.

Därför vill jag skicka en stark vädjan till er alla läsare. Gör något stort – gå och rösta!

Din röst gör skillnad, tro inget annat. Jag tycker förstås att det bästa alternativet är att lägga sin röst på Socialdemokraterna. Alla håller inte med och det är just det som är det fina med politiken. Vi kan alla tycka olika men vi kan fortfarande respektera varandra. Det som händer alltmer idag, när extremister hotar och skadar och bedriver hat- och desinformationskampanjer, är ett  stort hot mot demokratin.

Min önskan inför framtiden är att komma tillbaka till den ärliga politiken. När vi kunde bemöta fakta med fakta och inte påhittade felaktigheter.

Tack för mig och för att ni velat läsa mina texter. Vi ses framöver och glöm inte att rösta – för jämlikhet och jämställdhet, för klimatet och miljön och för våra kommande generationer.

Carina Ohlsson (S), Europaparlamentariker

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV