Nyheter

Unga i Östersund ska lära sig om ekonomisk jämställdhet

man ser ryggarna på ungdomar i en föreläsningssal.

Jämställdheten har i snabb takt blivit mindre viktig för unga tjejer och kunskapen om ekonomisk jämställdhet är låg bland unga generellt. Fempers nyheter har ställt tre frågor till Jeanette Lindström, projektledare på Fredrika Bremer-förbundet som i maj föreläser på temat för 300 gymnasieelever i Östersund.

I Sverige ligger inkomstgapet mellan kvinnor och män på 20 procent. Trots det saknas perspektivet av att leva i en ekonomiskt jämställd relation hos de unga i dag. Och överlag har jämställdhet i snabb takt blivit mindre viktigt för unga tjejer (Generationsrapporten 2024). Det bekräftar också Fredrika Bremer-förbundet som länge har arbetat med och spridit kunskap om frågan ekonomisk jämställdhet.

Under maj månad föreläser förbundet under parollen ”Nästa generations relationer” för 300 gymnasieelever i Östersund om vikten av ekonomiskt jämställda relationer.

Fempers nyheter har ställt tre frågor till projektledaren, Jeanette Lindström, från Fredrika Bremer-förbundet.

Jeanette Lindström är projektledare hos Fredrika Bremer-förbundet och föreläser om ekonomisk jämställdhet för unga.

1) Varför behövs det föreläsas om ekonomisk jämställdhet för unga?

– Vi har varit ute i flera år och utbildat i ekonomisk jämställdhet. Det som varit genomgående är att både kvinnor och män önskar att de fått verktyg till en jämställd ekonomi tidigare, innan de byggde in ojämställdheten i sina relationer, säger Jeanette Lindström och fortsätter: 

– Det är också vad vi vill göra i ”Nästa generations relationer”. Vi vill komma ut och möta unga innan de börjat fatta beslut om ekonomi och familjejuridik som kan låsa in dem i ojämställda mönster för resten av deras liv. Genom att möta unga innan eller när de precis börjar vara i åldern då man delar på ekonomin med sin partner har vi en möjlighet att hjälpa dem skapa en jämställd relation. 

2) Hur ser förståelsen av jämställdhet ut och hur ser förståelsen ut för hur den är kopplad till ekonomi?

– När vi startade upp Nästa generations relationer höll vi ett antal intervjuer med unga där det blev tydligt att kunskapen om ekonomi men framförallt om ekonomisk jämställdhet varierar, säger Jeanette Lindström. 

– Den beror framförallt på vad de unga själva fått med sig hemifrån. Unga med ensamstående föräldrar har ofta haft en diskussion kring ekonomi i hemmet men flera av de vi pratade med har inte ens reflekterat över hur deras föräldrar delar upp sin ekonomi och om det sker jämställt. Privatekonomi är något föräldrarna ofta håller för sig själva och inte samtalar öppet om med sina barn, vilket gör det svårt för unga att få en inblick och lära sig mer. Det är först när vi ställer frågor  som de börjar reflektera om deras föräldrar trots allt, kanske inte har en jämställd fördelning. 

– När vi ställer frågan under föreläsningen: vad är ekonomisk jämställdhet? svarar många unga att det handlar om löner. De har inte fel men ekonomisk jämställdhet handlar om så mycket mer. I kärleksrelationer handlar det om vardagshändelser såsom vad som händer när ni blir sambos, hur man ska dela upp utgifterna och vem som står på hyresavtalet.

– I dag förväntas unga hitta information om att hantera sin ekonomi och hur man uppnår ekonomisk jämställdhet på egen hand – trots att det knappt finns någon information om ekonomisk jämställdhet i ungas relationer! Det är särskilt viktigt med ett språk och innehåll som tilltalar målgruppen och framförallt engagerar dem så att de vill lära sig mer – särskilt när det här är kunskap som de själva måste ta ansvar för att lära sig mer om, säger Jeanette Lindström.

3) Vad hoppas ni uppnå med den här föreläsningsserien?

– Att de unga vi möter ska kunna gå in i, stanna och lämna en relation och samtidigt bibehålla sin ekonomiska egenmakt. Ekonomin blir lätt en inlåsningsmekanism i relationer men om vi kan hjälpa unga att vara ekonomiskt jämställda i sina relationer hoppas vi att fler av dem har fria och trygga relationer där de vågar prata om ekonomi, säger Jeanette Lindström och avslutar:

– Vi vill även lära unga att den ekonomiska ojämställdheten inte är deras eget fel, det är ett strukturellt problem som de kan vara med och påverka genom att engagera sig för ett mer jämställt samhälle.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV