Nyheter

Vårdförbundets blockad utökas

Demonstranter varav en kvinna i mitten håller i en skylt med Vårdförbundets logga där det står på den här arbetsplatsen råder blockad

I dag klockan 16 ansluter sig 5 000 sjuksköterskor i 29 kommuner till Vårdförbundets blockad.

Vårdförbundets blockad inleddes den 25 april och är en övertids-, mertids- och nyanställningsblockad som just nu pågår i samtliga regioner och fyra bolag i Stockholm. När den startade berördes direkt 63 000 medlemmar i Vårdförbundet.

Och i eftermiddag utökas den alltså till att omfatta 5 000 sjuksköterskor i 29 kommuner. 

Övertid används nästan systematiskt inom vården och därför har blockaden haft stor effekt. Just nu slår den även inför sommarens vikarierekryteringar som måste pausas eftersom ingen får nyanställas.

Vårdförbundet är dock mycket besvikna och arga över att arbetsgivarna har gått runt övertidsblockaden genom att beordra skyddsarbete.

Arbetstidsförkortning knäckfrågan

Bakgrunden till blockaden är att Vårdförbundet inte fått gehör i avtalsförhandlingarna med arbetsgivarna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. 

Knäckfrågan och den fråga där parterna står längst ifrån varandra handlar om förkortad veckoarbetstid.

Vårdförbundet vill ha en stegvis arbetstidsförkortning, eftersom det skulle kunna göra att fler orkar arbeta heltid. Om alla som i dag jobbar deltid går upp i heltid innebär det 8 000 fler barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Arbetsgivarna menar dock att det skulle bli alldeles för dyrt och att det redan i dag råder personalbrist.

Majoritet av befolkningen stöttar vårdblockaden

Hälso- och sjukvårdspersonalens blockad har stort stöd hos befolkningen i stort. Det visar en ny opinionsundersökning från Novus. 70 procent är positiva och majoriteten oroar sig för vårdpersonalens arbetsbelastning och hur det i sin tur påverkar vården och patienterna.

Vården har också i stort sett alltid funnits med bland väljarnas topp tre för viktigaste valfrågor.  

– För våra medlemmar är det nog nu och vi har ett väldigt starkt stöd hos allmänheten. Befolkningen har sett att våra medlemmar har en alldeles för hög arbetsbelastning. De delar vår oro för vad det leder till för patienter och medarbetare, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande i ett pressmeddelande och tillägger:

– Våra krav på kortare arbetstid är fullt rimliga. SKR och Sobona är svaret skyldiga nu – hur vill de ta ansvar och rädda vården?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV