Nyheter

Klimatforskare kan bli Mexikos första kvinna på presidentposten

Porträtt med en leende kvinna, Claudia Sheinbaum

Den 2 juni är det presidentval i Mexiko. Den kandidat som i nuläget har starkast vind i seglen är klimatforskaren och vänsterpolitikern Claudia Sheinbaum, som i en av de senaste opinionsmätningarna leder med 56 procent.

Claudia Sheinbum disputerade på en doktorsavhandling inom energiteknik 1995 vid Universidad Nacional Autónoma de México och har sedan dess arbetat med hållbarhetsfrågor, både i Mexiko och internationellt. Hon var bland annat medförfattare till den IPCC-rapport som publicerades 2007 – samma år som FN:s klimatpanel tilldelades Nobels fredspris.

Sheinbum utsågs till borgmästare i megastaden Mexiko City 2018, och drev under sin borgmästartid igenom satsningar på solpaneler och elektriska bussar i megastaden. Även hon sedan länge är starkt förknippad med sitt långvarigt miljöengagemang är det främst de ekonomiska frågorna som hon försökt profilera sig i, däribland ekonomisk jämlikhet, social rättvisa och bekämpning av kriminaliteten.

Klimatfrågan på agendan

För första gången inför ett demokratiskt val i Mexiko, enligt SVT:s Latinamerika-korrespondent Tigran Feiler, har klimatfrågan blivit en riktigt stor valfråga. En av de främsta orsakerna handlar om den extrema värmebölja som sveper över landet med upp mot 45 grader och med allvarliga konsekvenser både för människor, djur och växter. Det har exempelvis kommit rapporter om att apor faller döda ned från träd på grund av värmen.

Den sittande presidenten, Andres Manuel Lopez Obrador, har kritiserats hårt av såväl närlingslivet som klimatforskare för att ha låst in Mexiko i ett fossilberoende. Och för att ha satsat miljardbelopp på att stödja det skuldsatta statliga olje- och gasbolaget Pemex och dessutom köpt ett oljeraffinaderi i Texas.

Claudia Sheinbum har sagt att hon vill investera i förnybar energi, men har samtidigt inte uttryckt att hon vill stoppa satsningarna på Mexikos statliga oljebolag.

Den feministiska rörelsen splittrad

Trots det historiska tillfället att välja den första kvinnan till presidentposten på demokratisk basis, är den feministiska rörelsen i Mexiko splittrad i synen på Sheinbaum. Även om det finns ett starkt symbolvärde utifrån ett representationsperspektiv, ställer sig många frågan huruvida valet av Sheinbaum kommer att innebära en feministisk kursändring i politiken. 

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem i Mexiko. Förra året klassificerades 852 mord som femicid, det vill säga, mord på kvinnor på grund av deras kön. Flera feministiska debattörer och organisationer undrar vad Sheinbaum kommer att göra åt detta?

Enligt France24 hyser redaktören för den feministiska webbtidningen SemMexico, Sara Lovera, låga förväntningar på Sheinbaums eventuella presidentskap. Det beror bland annat på att Sheinbaum tidigare berömt Lopez Obrador i flera sammanhang, en man som avfärdat kvinnorättsaktivister som ”pseudofeminister”.

Initiativet till avkriminaliseringen och legaliseringen av abort förra året – som var en enorm feministisk landvinning – kom dessutom från Högsta domstolen, och inte som ett resultat av Lopez Obrador och hans regering politik.

Journalisten och författaren Elena Poniatowska (född 1932 )- som av Washington Post beskrivs som ”förmodligen den mest betydelsefulla levande mexikanska författaren” är desto mer optimistisk. Hon förväntar sig att nästa regering kommer att visa ett större engagemang i kulturfrågor och driva en politik som främjar barns rättigheter – och därmed kvinnors rättigheter också. Att ha en kvinna i presidentpalatset skulle vara en ”logisk konsekvens av ett land som har gått framåt”, säger hon i en intervju till Agence France-Presse.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV