Nyheter

Vårdbemötandet avgör hälsan för kvinnor utsatta för könsstympning

Bita Eshraghi är biträdande överläkare på Amelmottagningen på Södersjukhuset och huvudförfattare till en ny studie om patienter som utsatts för könsstympning.

För kvinnor som upplevt könsstympning är vårdpersonalens kunskap och bemötande avgörande för hur de mår. Det visar en ny studie från Södersjukhuset.

I den nypublicerade studien, har personer med erfarenhet av könsstympning fått beskriva sin hälsa och mötet med svensk sjukvård.

Genom detta framkommer att erfarenheterna och besvären efter att ha utsatts för könsstympning är olika hos olika individer.

Och att det är viktigt eller till och med kan vara avgörande för hälsan och måendet hur vårdpersonalen bemöter kvinnor som har utsatts för könsstympning.

Enligt Bita Eshraghi, biträdande överläkare på Amelmottagningen, en specialistmottagning på Södersjukhuset för kvinnor med erfarenhet av könsstympning, och huvudförfattare till den nya studien, rapporterar kvinnorna väldigt varierande besvär.

– En del kvinnor rapporterar omfattande fysiska, psykiska och sexuella besvär, medan andra upplever få problem som de själva kopplar till könsstympningen. Denna heterogena beskrivning av upplevda konsekvenser är en viktig aspekt att känna till i vårdmötet, säger Bita Eshraghi, i ett pressmeddelande.

I Sverige finns uppskattningsvis 68 000 kvinnor som har utsatts för könsstympning. Globalt handlar det om cirka 200 miljoner kvinnor.

Generellt har kunskapen varit låg och forskningen kring erfarenheter, hälsa och konsekvenser av övergreppet för de som har utsatts har varit mycket begränsad.

I den nya studien framkommer att vårdgivarnas bemötande är nyckeln till måendet för de kvinnor som kommer i kontakt med vården. Sättet att ställa frågor eller ge information påverkar patientens upplevelse och i förlängningen också måendet och hur stort lidandet blir.

Många av kvinnorna hade sökt vård för andra besvär än just könsstympningen, men det är ändå där fokus hamnade, enligt de intervjuade kvinnorna.

Medan andra i stället hade upplevt att deras erfarenheter av könsstympning ignorerades eller bemöttes
med tystnad av vårdgivarna.

– I studien framkommer att vårdgivare som uppfattats som kompetenta och professionella även bidragit till upplevelsen av förbättrad hälsa hos kvinnorna. Med ökad kunskap om kvinnlig könsstympning kan vi därmed förbättra hälsan för våra patienter på flera sätt, säger Bita Eshraghi.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV