Intervju

Alice Bah Kuhnke: ”Ett jämställt EU kräver att någon arbetar för det”

Alice Bah Kuhnke i vit klänning med stora sommarblommor

Alice Bah Kuhnke är Miljöpartiets förstanamn till EU-valet. Fempers nyheter har pratat med henne om hur det är att hela tiden vara i politisk minoritet och ligga på för att driva miljö-, rättighets- och jämställdhetsperspektiv i arbetet i Bryssel.

Sedan 2019 arbetar Alice Bah Kuhnke för Miljöpartiet i Bryssel. Där driver hon partiets politik i jämställdhetsutskottet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. 

Alice Bah Kuhnke sitter också i den gröna gruppens styrelse i parlamentet – en grupp vars arbete hon beskriver som envist, ihärdigt och i ständigt förhandlande i de flesta frågor utifrån ett vetenskapligt grönt perspektiv.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit?

– Jag är nog generellt sett mest glad över att vi på så många områden har lyckats, trots att vi är en liten grupp och en minoritet i det här parlamentet, putta majoriteten mot att bedriva en mer hållbar politik, både vad det gäller klimat och miljö, och demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

– Visst behöver vi kompromissa, och det som görs är inte tillräckligt, men samtidigt blir det lite bättre än om vi inte alls hade suttit vid bordet.

Det låter ganska jobbigt att känna att det inte räcker till? 

– Ja, det är det. Det tar mycket kraft, men samtidigt som det tufft är det också angeläget, säger Alice Bah Kuhnke och tillägger:

– Som miljöpartist, oavsett vara man jobbar – kommunalt, nationellt eller i EU-parlamentet – så handlar det om att ha kunskap om vetenskapen, och till exempel veta hur mycket vi måste minska utsläppen, och samtidigt möta motstånd av en majoritet av politiker från framförallt högern, men också Socialdemokraterna, som inte vill göra det som vetenskapen säger att vi måste göra för att rädda den här planeten.

EU-lagar ska förbättra textilbranschen

När det handlar om sin egna prestation så säger Alice Bah Kuhnke att hon är väldigt glad för arbetet med att ta fram en textilstrategi som innebär 16 olika lagstiftningar som på olika sätt förbättrar textilbranschen, och vilken har antagits av parlamentet.

– Det handlar om allt ifrån mänskliga rättigheter i textilbranschen till kvinnors rättigheter, men också om regleringar kring utsläpp, användning av kemikalier samt en tydlig lagstiftning mot greenwashing, säger hon och tillägger:

– Företag ska inte kunna säga att en produkt är hållbar utan att också kunna bevisa det.

Energifattigdom drabbar kvinnor hårdast

En annan framgång Alice Bah Kuhnke vill lyfta fram i sitt arbete är ett initiativ hon tagit och som lett fram till ett ställningstagande från EU-parlamentet kring energifattigdom.

– Energifattigdom drabbar specifikt kvinnor. Överhuvudtaget såg jag utifrån min roll i jämställdhetsutskottet hur rapport efter rapport och siffra efter siffra – inte minst under och efter pandemin – pekade på att antalet fattiga människor i EU ökade. Och att den stora majoriteten av de fattiga var och är kvinnor, främst ensamstående mammor och äldre kvinnor.

– Ändå var det så uppenbart att när EU skulle investera hundratals miljarder i återuppbyggnadsfonder efter pandemin, så tog ingen hänsyn till dessa fakta trots att jag och övriga i jämställdhetsutskottet ställde krav på kommissionen och andra makthavare att satsningarna behövde genderbudgeteras, det vill säga att EU skulle försäkra sig om att pengar kom både män och kvinnor tillgodo och särskilt kvinnor och utsatta grupper. 

Bah Kuhnke menar att det borde vara självklart att både kvinnor och män får del av investeringar och satsningar eftersom det handlar om EU-medborgarnas skattepengar. De ska inte bidra till att spä på ojämställdhet och ojämlikhet.

– Detta har dock inte gjorts. Utan EU har investerat och fortsätter investera i det som är samma gamla fotspår som har byggt den ojämställdhet som vi lever i. Vi har skrivit en rapport där vi lägger fram fakta kring hur situationen ser ut men också vad vi måste göra. Till exempel arbeta mer intersektionellt och med jämställdhetsbudgetering.

Motstånd mot klimat- och jämställdhetsfrågor har växt

Upplever du att det har blivit svårare att driva vissa frågor under den här mandatperioden?

–  Mycket, och det har gått snabbt. Bara under de här fem åren så har ju den stora konservativa gruppen, alltså parlamentets största grupp där svenska Moderaterna och kristdemokrater (EPP) går från att säga att de aldrig skulle samarbeta med de mer extrema högerpartierna, och nu går de ut ur den här mandatperioden med en uttalad vilja att samarbeta med dem, säger Alice Bah Kuhnke.

Hon fortsätter att beskriva hur det de senaste två åren har blivit tydligare också att motståndet mot att driva en progressiv klimat- och miljöpolitiken har hårdnat. 

– Faktum är att en enad vetenskap pekar tydligt på att vi är i en klimatkris och att vi måste minska utsläppen, trots det har en stor höger- och extremhögergrupp i EU-parlamentet allt tydligare försökt försvåra arbetet eller till och med vägrat allt som har med klimat och miljö att göra. Det har ju varit oerhört frustrerande och har känts hopplöst emellanåt. Men det är där vi är.

– Vi vet att klimatkrisen och klimatförändringens konsekvenser drabbar de fattigaste kvinnorna mest. Förutom akuta klimatkriser handlar det om stigande matpriser, elpriserna med mera. Allt detta vet ju högern också. Det vet Tomas Tobé här i parlamentet och det vet Ulf Kristersson, Ebba Busch och Romina Pourmokhtari . Och ändå driver de en politik som just förvärrar situationen för kvinnor, menar Alice Bah Kuhnke som sätter sitt hopp till rättsväsendet, men framför allt folkrörelserna och civilsamhällets driv, kraft och vilja att skapa förändring och långsiktigt bygga en bra framtid för barn och barnbarn.

Diskrimineringen ökar

Hur ser du på framtiden? Vilka frågor vill du driva om du blir omvald till en andra mandatperiod? 

– Jag vill fortsätta att arbeta för klimat, miljö och mänskliga rättigheter och demokrati. För att kunna säga till mina barn och till alla andra barn jag möter att jag gjorde allt jag kunde för att minska utsläppen och för att försöka nå jämställdhet och intersektionalitet.

– EU är världens rikaste region. Och EU är också den regionen i världen där det finns flest friheter stiftade i lag. Det vill säga på många sätt den bästa platsen i världen att leva på. Men dessa friheter och denna rikedom kommer alldeles för få till gagn. Det finns stora grupper i vårt samhälle som inte har förutsättningar och möjligheter att bygga bra liv. Många av dem är just kvinnor.

– Det är också så att rasismen och dess konsekvens, diskriminering, har ökat i EU trots all denna rikedom. Och trots att vi har så mycket friheter stiftade i lag.

Hon sammanfattar det med att det finns väldigt många och mycket vackra ord på papper, men efterlevnaden är alldeles för låg.

Alice Bah Kuhnke är också chefsförhandlare för ett antidiskrimineringsdirektiv. 

– Det är en lagstiftning på EU-nivå som skulle förbjuda diskriminering utanför arbetsplatsen. Vi har redan lagar på arbetsplatsen men det behövs också utanför arbetsplatsen, vilket är den stora delen av mångas liv. Vi pratar om på bostadsmarknaden, på caféer och restauranger och i butiker och så vidare. Överallt där vi rör oss när vi inte är på jobbet.

Hon beskriver hur det lagstiftningsarbetet har blockerats under många år, men att hon inte släppt arbetet under sina fem år i parlamentet. 

– Och nu verkar det börja röra på sig. Så kanske i början av nästa mandat kan den gå igenom. Men det beror ju helt och hållet på vilken sorts parlament vi får. Är det så, vilket det tyvärr det finns indikationer på, att de högerextrema och de konservativa bildar en stor majoritet, då är det mycket som inte bara kommer försvinna från dagordningen. Utan mycket vi åstadkommit rörande klimat, miljö och jämställdhet riskerar att rivas upp och försämras.

Alice Bah Kuhnke vill också se att aborträtten skrivs in i EU:s fördrag. 

– För mig är det oacceptabelt att vi har första och andra klassens medborgare i EU – att rätten att ta beslut om sin egen kropp inte är alla förunnat. För mig som miljöpartist är det självklart att alla ska ha samma rättigheter oavsett om de är svenska, italienska eller polska kvinnor, säger hon och tillägger att hon skulle vilja se ett grundslagskydd för aborträtten även i Sverige. 

– Det ska vara en självklarhet att i EU ska alla människor ha rätt att ta beslut om sin egen kropp.

Alice Bah Kuhnke ser därför med oro på framtiden för kvinnors rättigheter inom EU om de högerextrema partierna går framåt. 

– Vi har de som vill inskränka aborträtten. Vi har rörelser som menar att kvinnors främsta uppgift är att föda barn. Och vi har politiska förslag på hur det ska premieras, det vill säga hur man på olika sätt binder kvinnor vid vikten av barnafödande och håller ihop familjen. Och de där rörelserna är inte solitärer. Utan de nätverkar och delar information och använder samma argument. Och de lobbar, de finns här i parlamentet i Bryssel.

Hur är det att arbeta politiskt när ytterhögerkrafterna blir starkare? 

– Det är utsatt ur det perspektivet att om man som jag inte sitter tyst, utan höjer rösten och skriver fram förslag, så blir jag ju också ett tydligt hot mot deras idéer. Så det är mycket hårda ord och arga blickar. Å andra sidan, det är så hela mitt liv har sett ut, säger Alice Bah Kuhnke och tillägger:

– Och det känns som att det är min uppgift att vara den som säger emot och visar på andra möjligheter – att en annan värld är möjlig.

Samhället accepterar mäns våld mot kvinnor

Är det andra frågor som rör kvinnors rättigheter som du ser som avgörande framöver?

– Mäns våld mot kvinnor är ett EU-problem. Det är ett problem att vi lever i en verklighet där vi fortsätter att acceptera att män misshandlar och dödar kvinnor. Samhället accepterar, eftersom vi inte tillsätter tillräckliga resurser för att förhindra det. En del menar att det är en nationell fråga, men jag menar att det är ett ett oerhört stort och allvarligt problem och att mer måste göras och att EU måste spela en roll i det arbetet.

EU har fått igenom ett historiskt lagstiftningspaket gällande könsbaserat våld. Alice Bah Kuhnke säger att hon inte är helt nöjd eftersom det krävdes många kompromisser men att det var en jättestor sak i sig att de fick till debatten.

– Att mäns våld mot kvinnor diskuterades av alla medlemsländer var stort och det är bra att vi har ett lagpaket som resultat, avslutar hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV