Debatt

En sann demokrati bränner inte kroppar på kvinnor och barn

En kvinna och två barn bland brända tältrester i krigets Gaza

Den israeliska ockupationen av palestinsk mark är en av de längsta konflikterna med den högsta nivån av straffrihet i modern tid. Det är hög tid att stå upp för rättvisa och att stödja de rättsliga åtgärder som ICC och ICJ vidtar, skriver Jaime Gomez, utrikespolitisk talesperson för Feministiskt initiativ. 

”Minst 45 palestinier dödades och flera skadades i israeliska luftangrepp mot Rafah i södra Gaza under söndagskvällen.” Det var rubriken från SVT Nyheter, och det kan inte gå obemärkt förbi. Bombningarna som inträffade i Rafah bara några dagar efter Internationella domstolens (ICJ) förbud mot att utföra offensiva militära aktioner där, är en oacceptabel utmaning mot internationell rätt som stater som kallar sig demokratiska måste reagera bestämt på.

Låt oss inte glömma att de order som ICJ gav Israel den 24 maj är obligatoriska. ICJ har uttalat sig efter anklagelser från Sydafrika om ett pågående folkmord som måste stoppas. FN-experter uttryckte också mycket tydligt i ett uttalande den 29 maj att ”Israel, som har åtnjutit straffrihet för sina brott mot det palestinska folket i årtionden och för sitt brutala angrepp på folket i Gaza under de senaste åtta månaderna, måste uppfylla dessa order.” 

Den israeliska ockupationen av palestinsk mark är en av de längsta konflikterna med den högsta nivån av straffrihet i modern tid. Trots otaliga FN-resolutioner som kräver att Israel drar sig tillbaka från ockuperade områden och avbryter bosättningar där eftersom det strider mot internationell rätt, upphör inte denna ockupation utan den expanderas.

Det har upprepats många gånger och det är värt att upprepa det en gång till: konflikten började inte den 7 oktober. Det är en konflikt som började när kolonialmakten Storbritannien gav upp mark som inte var deras att ge bort, vilket ledde till att mer än 700 000 palestinier fördrevs från sina hem.

Den senaste militära offensiven mot Gaza, som följde efter Hamas attack den 7 oktober 2023, har avsevärt förvärrat situationen. Amnesty International och Human Rights Watch har dokumenterat omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive användningen av svält som ett krigsvapen, vilket är helt oacceptabelt enligt internationell rätt. Det är avgörande att det internationella samfundet står fast vid principerna som skyddar de mest sårbara och agerar resolut och med enad röst för att beskydda civila.

ICC: Israel begår brott mot mänskligheten

Karim Khan, åklagaren för Internationella brottmålsdomstolen (ICC), har tagit ett avgörande steg genom att ansöka om gripande av högt uppsatta israeler och Hamas-ledare för brott mot mänskligheten. Rättvisa och ansvarsskyldighet för dessa brott är inom räckhåll, förutsatt att det internationella samfundet agerar konsekvent. Det är därför så kontraproduktivt att USA fortsätter att rättfärdiga och skydda Israels mordiska handlingar precis som EU gör genom att vägra bryta diplomatiska och kommersiella förbindelser med den ockupationsmakten. På så sätt blir USA och EU medbrottslingar i ett folkmord som mänskligheten kommer att minnas i framtiden, eftersom det involverade hundratusentals människor runt om i världen utan att de politiska ledarna, med några få undantag som Colombias president Gustavo Petro som bröt diplomatiska förbindelser med Israel, agerade.

Israels kontinuerliga påstående om att vara den enda demokratin i regionen måste ifrågasättas. En sann demokrati respekterar mänskliga rättigheter, jämlikhet och rättvisa för alla individer. En sann demokrati bombar inte ett tältläger och bränner mänskliga kroppar. En sann demokrati har inte kvinnor och barn i sikte på sina gevär och missiler. En sann demokrati utövar inte apartheidpolitik mot en del av befolkningen. En sann demokrati uppfyller FN:s resolutioner och mördar inte sina representanter. En sann demokrati mördar inte journalister som Israel har gjort och världen har bevittnat. En sann demokrati använder inte svält som krigsvapen. 

Bosättarkolonialism och apartheid

Vi får inte fastna i en falsk dikotomi där vi inte kan fördöma både ockupation och våld. Vi måste erkänna och motverka bosättarkolonialismen och apartheid samtidigt som vi fördömer antisemitism och våld. Att stå upp för rättvisa innebär att man måste våga ta ställning mot förtryck i alla dess former.

Feministiskt initiativ fördömer i de starkaste termer folkmordet som Israel genomför och som pågår i Gaza och andra ockuperade territorier. Sveriges regering har hittills haft en blyg inställning och försvarar Israels rätt till självförsvar. Däremot har det civila samhället visat mod och uthållighet i sitt krav att stoppa folkmordet. Det är dags att Sveriges regeringen följer upp erkännandet av staten Palestina och stoppar alla militära avtal mellan Sverige och Israel. Det ska också aktivt arbeta för att EU ska även upphöra med allt militärt samarbete med Israel. Handel med varor från de ockuperade områdena bör också stoppas. Human Rights Watch har tydligt framhållit vikten av att följa internationell humanitär rätt, och Sverige bör verka för att denna följs. Internt måste myndigheterna upphöra med att utöva våld mot studenter som protesterar för att ett folkmord pågår inför våra ögon och ses live på våra skärmar. 

Det är hög tid att stå upp för rättvisa och att stödja de rättsliga åtgärder som ICC och ICJ vidtar. Det är ett första steg. Genom att göra det kan vi bidra till slutet på Israels ockupation och de förtryckande system som upprätthålls. Det internationella samfundet, inklusive Sverige, måste agera med beslutsamhet och moralisk klarhet för att säkerställa att mänskliga rättigheter och internationell rätt respekteras och upprätthålls och kräva Israel att omedelbart upphöra med offensiven i Rafah. Vi måste alla agera så att vi i framtiden kan se våra barn och barnbarn i ögonen och säga att vi gjorde allt för att stoppa barbariet som pågår i Gaza och andra territorier ockuperade av Israel.

Jaime Gomez, utrikespolitisk talesperson för Feministiskt initiativ. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV