Evenemang

Endagsfestival i Tanto

LÖRDAG 8 JUNI, STOCKHOLM Endagsfestival med dans och konst i Tanto

For English, see below

I parken– en endagsfestival kring paviljongen i Tanto

Med: Alma Söderberg, Anna Pehrsson, Dinis Machado, Ella Östlund, Frédéric Gies, Inaja Skands, Jade Stenhuijs, Johan Blomberg, Kacper Migas, Liv Strand, Louise Dahl, Magali Camps, Matilda Bilberg, Molly Engblom, Przemek Kaminski, Raul Vega, Rebecka Berchtold, Sanna Lundström, Sigrid Sjöholm, The Mad Express, Tom Brand, Vincent Jonsson, Virpi Pahkinen, William Nylind, Yari Stilo

Nu beger vi oss åter till ”vår” paviljong i Tanto med dess gröna omgivning. En plats vi har en lång relation till. 

Det blir en heldag av dans och konst av ett 20-tal medverkande konstnärer. Paviljongen i Tantolunden byggdes och skänktes till Stockholms stad 1988 av miljö- och kulturföreningen Tantofolket, invigdes under pompa och ståt – och glömdes sedan bort. För 15 år sedan bjöd vi in 14 konstnärer och arkitekter m.fl. att skapa filmen ”En annan paviljong”. En film som innehöll arbeten i, om och omkring denna plats. Under pandemin återvände vi till platsen med en endagsfestival.

Nu är det dags igen! 

Liv Strand gör sin skulptur/performance Abstrakt fördelning. 

Weld Extended inventerar Przemek Kaminskis koreografi som han bjöds in att skapa 2023. Jade Stenhuijs & Dinis Machado dansar ett utdrag från deras nya verk ”Round and Revisit” som har premiär senare i juni. Alma Söderberg medverkar med koreografin ”Sound a Rose In” tillsammans med Inaja Skands, Ella Östlund och Magali Camps. 

Tom Brand monterar upp sin stora skulptur ”Val” med en konsert av The Mad Express (Berlin) högst upp på kullen. William Nylind (Weld Extended) dansar Virpi Pahkinens solo och Louise Dahl dansar Frédéric Gies ”Ribbon Dance”. 

I ”Dans för en gångbana” dansas gångbanans egen melodi av inbjudna gäster och Raul Vega öppnar dansgolvet för oss alla.

Kläder efter väder. Regnar det kör vi ändå!

Schema

13:00-15:00 Liv Strand. Performance: Abstrakt fördelning13:00 – 19.00 ”Dans för en gångväg”14:00–14:30 Dinis Machado & Jade Stenhuijs – utdrag ur ”Round and Revisit”15:00–19:00 Weld Extended + Przemek Kaminski15:00-18:00 Alma Söderberg ”Sound a Rose In”16:15 + 16:45 William Nylind (Weld Extended) dansar solo av Virpi Pahkinen19:00–20:00 Raul Vega – Social Dancing20:00 Louise Dahl dansar ”Ribbon Dance” av Frédéric Gies21:00-23:00 Skupturen ”Val” av Tom Brand med konsert av The Mad Express————————-

Tantolunden 8 juni kl 13:00–23:00

Boka: book.weld.se

Foto: Adam NilssonWeld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm

IN ENGLISH

In the park– a one-day festival by the pavilion in Tanto and its surroundings

With: Alma Söderberg, Anna Pehrsson, Dinis Machado, Ella Östlund, Frédéric Gies, Inaja Skands, Jade Stenhuijs, Johan Blomberg, Kacper Migas, Liv Strand, Louise Dahl, Magali Camps, Matilda Bilberg, Molly Engblom, Przemek Kaminski, Raul Vega, Rebecka Berchtold, Sanna Lundström, Sigrid Sjöholm, The Mad Express, Tom Brand, Vincent Jonsson, Virpi Pahkinen, William Nylind, Yari StiloWe are now returning to ”our” pavilion in Tanto with its green surroundings. A place we have a long relationship with.

It will be a full day of dance and art by some 20 participating artists.The pavilion in Tantolunden was built and donated to the City of Stockholm in 1988 by the environmental and cultural association Tantofolket, inaugurated with pomp and circumstance – and then forgotten. 15 years ago, we invited 14 artists, architects and others to create the film ”Another Pavilion”. A film that featured work in, about and around this place. During the pandemic, we returned to the site with a one-day festival.Now it’s time again!

Liv Strand makes her sculpture/performance ”Abstract division”. Weld Extended invents Przemek Kaminski’s choreography that he was invited to create in 2023. Jade Stenhuijs & Dinis Machado dance an excerpt from their new work ”Round and Revisit” which premieres later in June. Alma Söderberg participates with the choreography ”Sound a Rose In” together with Inaja Skands, Ella Östlund and Magali Camps. Tom Brand sets up his large sculpture ”Val” with a concert by The Mad Express (Berlin) at the top of the hill. William Nylind (Weld Extended) dances Virpi Pahkinen’s solo and and Louise Dahl performs Frédéric Gies´ ”Ribbon Dance”. In ”Dance for a walkway”, the walkway’s own melody is danced by invited guests and Raul Vega opens the dance floor for all of us.

Dress for the weather.If it rains, we’re still going!

Schedule

1pm–3pm Liv Strand. Performance: ”Abstract Division”1pm–7pm ”Dance for a walkway”2pm–2.30pm Dinis Machado & Jade Stenhuijs – excerpt from ”Round and Revisit”3pm–7pm Weld Extended + Przemek Kaminski3pm–6pm Alma Söderberg ”Sound a Rose In”4.15pm + 4.45pm William Nylind (Weld Extended) in solo by Virpi Pahkinen7pm–8pm Raul Vega – Social Dancing8pm Louise Dahl perform ”Ribbon Dance” by Frédéric Gies9pm–11pm ”Val” by Tom Brand with concert by The Mad Express

TantolundenJune 8 at 1pm–11pm

Photo: Adam NilssonWeld is supported by Stockholms stad, the Swedish Arts Council and Region Stockholm

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV