Nyheter

Genusfokuserat kulturarv upprättas

historisk bild med tolv kvinnor vid KvinnSam 1935

Ett genusfokuserat kulturarv ska sjösättas i Göteborg. Detta i ett samarbete mellan Centrum för kritiska kulturarvsstudier och KvinnSam vid Göteborgs universitet.

Under 2024 sjösätts ett nytt samarbete mellan Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) och KvinnSam, det nationella biblioteket för genusforskning vid Göteborgs universitet. I fokus för det gemensamma projektet för matarvsforskning kommer man utifrån varierande tematiska ingångar att analysera opublicerat material i Universitetsbibliotekets arkiv med en samling protokoll från föreningen Ikarosklubben. Ett genusfokuserat kulturarv kallar man det.

Ikarosklubben – diskussionsklubb bildad av kvinnor på 1930-talet

Ikarosklubben var en diskussionsklubb som bildades av ett antal kvinnor i Stockholmsområdet på 1930-talet och var aktiv i cirka 60 år. Brita Ekström, en av initiativtagarna till klubben, överlämnade sedan arkivmaterialet till KvinnSam (dåvarande Kvinnohistoriska samlingarna) 1994. Materialet består av nedtecknade protokoll från åren 1934–1992, liksom foton, tidningsklipp och brev.

KvinnSams samlingar visar att bevarandet av arkivets materialitet överskrider gränsen mellan det privata och det politiska. Ibland finns en föreställning om att arkiv är värdeneutral, passiv eller statisk, vilket inte stämmer. Arkiv bör snarare betraktas som performativa akter i vilket arkivariernas formella beslut lägger grund för inriktningen och i förlängningen den historieskapande kraften i dokumenten bortom de byråkratiska dokumentets torrhet.

Forskningsteamet ämnar undersöka protokollböckerna, utifrån olika forskningsvinklar som berör bland annat konst, poesi, grekisk mytologi, matkultur och antika referenser, med målsättningen att sammanfatta resultaten i en kommande antologi. 

Deltagarna bakom projektet är:
Rachel Pierce, forskningssamordnare KvinnSam, Humanistiska biblioteket, GU.
AnnaLena Bergquist, biträdande föreståndare KvinnSam, GU.
Jenny Högström Berntson, koordinator för Centrum för kritiska kulturarvsstudier, GU.
Astrid von Rosen, institutionen för kulturvetenskaper och föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier, GU.
Maria Persson, institutionen för historiska studier, GU
Eva Knuts, institutionen för kulturvetenskaper, GU
Maria Cavallin-Aijmer, institutionen för historiska studier, GU

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV