Nyheter

Mångkulturellt centrums framtid är hotad

Edda Manga är vetenskaplig ledare på MKC.

Mångkulturellt centrum i Fittja står inför hot om nedläggning. I 35 år har migrationsmuseet och forskningscentret funnits i Botkyrka, men nu vill det nya politiska styret i kommunen strypa bidragen, vilket i praktiken hotar hela verksamheten.

Det råder stor oro på Mångkulturellt centrum, MKC, i Fittja. Här har det i 35 års tid producerats kunskap om migrationsrelaterade frågor, konst och trygga samtal om känsliga frågor. I huset finns forskning och expertis inom demokrati, jämlikhet, rasism, segregation och kulturarv. Men efter kraftigt reducerade bidrag hotas nu MKC:s överlevnad.

Den officiella anledningen är att de har gjort fel i ekonomin. Men Edda Manga, vetenskaplig ledare på MKC och tidigare redaktör på Feministiskt perspektiv (Fempers nyheters föregångare, reds anm), menar att det ligger helt andra orsaker bakom och att kommunen av politiska skäl inte vill finansiera centret mer.

Det nya kommunstyret leds av Moderaterna och enligt Edda Manga ser den nya kommunledningen på MKC som en vänstervriden institution.

Men att forska om rasism och migranters mänskliga rättigheter utifrån ett migrantperspektiv handlar inte om vänster eller höger, utan om grundläggande demokratiska värden, menar Edda Manga.

Tvingas MKC till nedläggning så hotas även centrets forskningsarkiv som har byggts upp under 35 år och som Manga menar är en del av svenskt kulturarv.

Hur är det egentligen med hotet mot Mångkulturellt centrum? Kommunstyrelseordföranden Stina Lundgren säger i ett inslag på Kulturnyheterna (7/6) att centrets verksamhet är viktig för både Botkyrka och Sverige och att kommunen fortsatt kommer stödja MKC med 10 miljoner kronor?

– Ja, det är glädjande att Stina Lundgren har ändrat sig om MKC från vad hon tidigare har sagt. Jag hoppas verkligen att det betyder att oron för avfinansiering är obefogad. Men frågan varför kommunens nuvarande avtal med centret ska sägas upp i förtid innan ett nytt avtal finns kvarstår. Ett extrainkallat fullmäktigemöte har utlysts i detta syfte till 12 juni, bara sex dagar före ordinarie fullmäktigemöte. Varför? Jag anar att bakom talet om att centrets verksamhet är viktig för Sverige (inte bara för Botkyrka) och att det nya avtalet ska ge centret en ”breddad ekonomisk bas” finns ett underliggande försök att legitimera kommunal avfinansiering, säger Edda Manga.

Enligt ett inslag på SVT med Stina Lundgren var MKC konkursmässiga när det nya styret tog över, men du påstår i samma inslag att konkurshotet kommer från henne. Vad menar du?

– MKC var inte konkursmässigt när det nya styret kom till makten. Centret brottades med minskade intäkter på grund av Sveriges ekonomiska situation efter pandemiåren, men skulle ha återfått balans om inte det nya styret dragit bort 1,2 miljoner från anslaget för 2024 med mindre än två månaders förvarning. Det nya styret tvingade fram en privatisering av MKC:s restaurang, utan att finansiera omställningskostnaderna. Det är det som försatte oss på konkursens rand, säger Edda Manga och tillägger:

– Vi äskade för kompensation för omställningskostnaderna för att undvika konkurs redan i december förra året och vi fick en mindre del kanske i februari eller mars, men sedan dess har vi krävts på det ena efter det andra ekonomiska underlaget, inklusive en extern granskning, innan beslut om ytterligare kompensation kunde tas. På detta sätt har beslutet skjutits fram månad efter månad som om styret hoppades på att vi skulle gå i konkurs av oss själva. Sedan påstår Lundgren att hon inte har koll på vår ekonomi, men det är ju anmärkningsvärt. Vi måste vara kommunens mest genomlysta verksamhet vid det här laget!

Är det inte rimligt att ett migrationsmuseum och den typ av kunskap och verksamhet som Mångkulturellt centrum bedriver bekostas av fler än Botkyrka kommun?

– Ja, men det gör det ju redan. Värdet av centrets verksamhet överskrider med råge kommunens bidrag, då centret ständigt drar in statliga, regionala och privata medel som kommer Botkyrkaborna till del. Men det kommunala stödet utgör basen som möjliggör detta. Ett museum och ett långsiktigt kunskapsbyggande behöver stabilitet och kontinuitet. Vi är mycket framgångsrika med att dra in externa medel till forskningen, kulturproduktionen och programverksamheten, men för att vi ska kunna göra detta måste en grundläggande infrastruktur finnas, säger Edda Manga och fortsätter:

– I en kommun som har en hög personalomsättning finns en ständig förlust av kunskap och kompetens. MKC:s kunskapsbyggande kring migrationsrelaterade frågor, segregation och rasism är en klok strategisk satsning för en kommun som Botkyrka. Den lokala närvaron ger också centret en unik möjlighet att skapa och vårda lokala relationer på ett sätt som möjliggör en ackumulering av kvalitativ kunskap som universiteten inte tillnärmelsevis kan komma åt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV