Nyheter

Pojkar tycker att det är flickors eget fel om de är sexuellt utsatta

Pojkar lägger ansvaret för sexuella övergrepp och utsatthet på tjejerna.

Pojkar tenderar att lägga ansvaret på flickor när det kommer till sexuell utsatthet. Det framkommer i en ny rapport från barnrättsorganisationen ECPAT som arbetar mot sexuell exploatering av barn.

I en ny rapport, Men världen är inte perfekt så folk måste ta eget ansvar, tyvärr, från barnrättsorganisationen ECPAT framkommer ”oroande attityder bland pojkar när det gäller jämställdhet och makt i samhället”, skriver organisationen i ett pressmeddelande. 

Till exempel anser många pojkar att flickor bär ansvaret för sin sexuella utsatthet och tycker också att jämställdhetsarbetet har gått för långt. 

Dessa åsikter förekommer även bland yngre pojkar, enligt rapporten.

Vuxenvärlden måste lyssna in pojkar och flickor

ECPAT menar att det handlar om att pojkar såväl som flickor måste bli lyssnade på. När vuxenvärlden inte lyssnar känner pojkar sig orättvist behandlade och påverkas lättare av de misogyna idéer de exponeras för på nätet.

Det handlar om att upplevelsen av att vuxna inte lyssnar kan leda till att pojkar undviker att söka stöd och hjälp från dem och istället vänder sig till nätet där desinformation och skadliga idéer, inklusive sexistiska och flickfientliga åsikter, sprids och riktas till pojkar genom plattformarnas algoritmer, skriver ECPAT.  

– Det är en oroande utveckling att de misogyna attityderna fortfarande finns hos unga pojkar. Den gamla synen på att den som bär den korta kjolen får skylla sig själv har förflyttats till nätet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT.

I rapporten, Men världen är inte perfekt så folk måste ta eget ansvar, tyvärr, framkommer tydliga skillnader i attityder mellan pojkar och flickor när det gäller jämställdhet och makt. 

Pojkar tycker att flickor bör ta mer ansvar för att inte bli utsatta för sexuella övergrepp.

– Pojkarna tycker fortfarande att flickor bär ansvar för pojkars sexualitet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV