Nyheter

Sena diagnoser för äggstockscancer

Diagnoserna för äggstockscancer är ofta sena inom vården och cancern har då ofta hunnit sprida sig.

550 kvinnor dör i äggstockscancer i Sverige varje år. Många av kvinnorna som söker vård upplever att de inte blir tagna på allvar. Det försenar diagnoserna och leder till att cancern sprider sig.

När kvinnor söker vård för symptom, som senare visar sig vara äggstockscancer, blir de inte tagna på allvar. Det visar en undersökning som Nätverket mot gynekologisk cancer har gjort.

Drygt tjugo procent av kvinnorna som diagnosticerats med äggstockscancer uppgav att deras symptom inte blivit tagna på allvar i kontakt med vården.

Närmare en av tre kvinnor behövde söka vård flera gånger innan de fick remiss till vidare utredning.

Det ledde till förseningar och sena diagnoser. Närmare 70 procent av kvinnorna hade diagnosticerats sent, då cancern redan hunnit sprida sig.

– Data visar att om äggstockscancern upptäcks i stadium 1 är femårsöverlevnaden 90 procent, jämfört med cirka 40 procent i stadium 3–4. Det är alltså oerhört viktigt att försöka diagnostisera äggstockscancer i ett tidigt stadium, säger professor Pernilla Dahm-Kähler, registerhållare för det Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer, i ett pressutlåtande.

Barbro Sjölander är ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer
Barbro Sjölander är ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer. FOTO: Anna Molander

Enligt Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer är det ”frapperande att så många kvinnor uppger att de inte tagits på allvar av vården, utan att deras symtom har avfärdats som klimakteriebesvär, psykiska besvär eller till och med förstoppning”.

Äggstockscancer drabbar kvinnor i alla åldrar, men är vanligast hos kvinnor som har passerat klimakteriet. I enkäten uppgav femtio procent av de svarande att de var mellan 51 och 60 år vid diagnos.

Sjölander menar att enkätsvaren visar att det finns en påtaglig kunskapsbrist om äggstockscancer, särskilt inom primärvården, en brist som fortsätter att kräva alltför många kvinnors liv.

– Att denna situation fortfarande råder är helt oacceptabelt, särskilt med tanke på att dessa problem varit kända under en lång tid, säger hon.

Nätverket vill se kunskapshöjande insatser både inom vården och hos allmänheten samt ökade anslag till forskning för tidigare upptäckt.

Varje år diagnosticeras 700 kvinnor med äggstockscancer, och 550 kvinnor avlider till följd av sjukdomen.

– Det är livsviktigt att kvinnors symtom tas på allvar av primärvården. Vi uppmanar er att lyssna, lära och agera. Kunskap och tidig upptäckt räddar liv. För varje kvinna som diagnostiseras i tid är det en chans att leva lite till, säger Barbro Sjölander.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV