Nyheter

De får Hédi Frieds lärarstipendium 2024

Hédi Fried 2019.

Hédi Frieds lärarstipendium, som varje år delas ut i samband med Förintelsens minnesdag, går i år till Lena Jersenius, Lars Berglund och Per-Åke Lindblom. Priset delas ut av Michael A Frieds stiftelse till pedagoger som bidrar till att få unga att reflektera över ”antisemitism, rasism och andra icke-demokratiska ideologier”.

De tre får priset för att de på olika sätt, med utgångspunkt från Förintelsens historia, arbetar med frågor som berör demokratiska värden i syfte att motverka främlingsfientlighet, antisemitism och rasism, och priset delas årligen ut i samband med Förintelsens minnesdag som infaller den 27 januari. 

Lena Jersenius, är projektledare för Svenska kommittén mot antisemitisms utbildningssatsning Hågkomstprojektet för högstadieelever och lärare. Hon får priset för att hon länge har arbetat med att ”fortbilda och folkbilda samt att bygga projekt som ska säkerställa att kunskapen” om Förintelsens historia. Hon beskrivs också som en pionjär för detta arbete. Hon mottar priset vid en ceremoni den 6 februari i Stockholm. 

Lars Berglund som arbetar på Hälsinglands museum och Forsa folkhögskola tilldelas priset för att han under stora delar av sitt yrkesliv har jobbat för stärka kunskapen kring och engagemanget för demokrati bland barn och unga, ”ofta med utgångspunkt i Förintelsens historia.” Hans pedagogik anses ha haft stor betydelse för många elever och hans engagemang beskrivs som ”utöver det vanliga” av Michael A Frieds stiftelse. Berglund mottog priset på Hälsinglands museum i onsdags. 

Även Per-Åke Lindblom har i Nordmarkens skola i Årjäng under många år jobbat med demokratifrågor i klassrummet liksom med ”farorna i antisemitism och olika former av extremism”, skriver stiftelsen. Stiftelsen lyfter också hur han väcker intresse hos eleverna med hjälp av studiebesök och att han därmed kan öppna dem att reflektera över och utmana egna fördomar. Lindblom mottar priset på onsdag i nästa vecka, på Nordmarkens skola. 

Hédi Fried föddes 1924 i dåvarande Ungern, i dag Rumänien, och som 19-åring fördes hon till nazisternas koncentrationsläger i Auschwitz. Två år senare befriades hon och kom med Röda korsets bussar till Sverige 1945. Hon var författare och psykolog och arbetade utifrån sina egna erfarenheter mot främlingsfientlighet, och förläste om Förintelsen för skolelever och för allmänheten i stort. 1994 grundade hon Michael A Frieds stiftelse som varje år delar ut pris till lärare som på olika sätt har motverkat antisemitism, rasism och främlingsfientlighet. Hédi Fried gick bort 2022.