Nyheter

Ohälsa ger färre kvinnor i lokalpolitiken

Ohälsa och sjukskrivningar på grund av det leder till färre kvinnor än män i lokalpolitiken.

Kvinnors ohälsa leder till att färre kvinnor engagerar sig i lokalpolitiken jämfört med män. Det visar en nya rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Ohälsa utgör ett dubbelt så stort hinder för kvinnors engagemang i politiken på lokal nivå jämfört med mäns. Det visar en ny undersökning från Jämställdhetsmyndigheten som omfattar 600 lokalpolitiker.

– Vi vet att kvinnor sjukskriver sig från sina arbeten i högre grad än män på grund av psykisk ohälsa. Det skulle även kunna spilla över på fritiden och försvårar för kvinnors engagemang, säger Anna-Karin Berglund, utredare på Jämställdhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.

I studien har man tittat på kvinnors och mäns delaktighet i sina lokalsamhällen både som invånare och förtroendevalda. Och det framkommer att män och kvinnor engagerar sig i olika frågor, men båda tampas med tidsbrist och familjeansvar som hinder för lokalt engagemang. 

Män är i större utsträckning engagerade i lokala idrottsföreningar och ordenssällskap medan kvinnor främst engagerar sig i kulturföreningar eller i föreningar som driver olika rättvisefrågor.

– Föreningslivet visar sig också vara en inkörsport för många som senare valt att engagera sig politiskt, säger Anna-Karin Berglund.

Det största hindret och det som skiljer sig mest mellan könen när det handlar om ideellt engagemang i närområdet är dock alltså sjukdom och hälsa.

Kön och etnicitet påverkar fritidsengagemang

Det finns också skillnader i upplevda möjligheter till engagemang utifrån etnisk tillhörighet. 

– Medan fler kvinnor än män anger att deras kön hindrar det lokala engagemanget upplever fler män än kvinnor att deras etniska tillhörighet gör det svårare att engagera sig, säger Berglund. 

Att uppleva att olika former av diskriminering försvårar engagemanget är tydligare i förortsområdena.

– Förorterna sticker även ut på så vis att de boende oftare lyfter fram människor, gemenskap och mångfald som det bästa med sitt område, jämfört med de som bor i tätort eller landsbygd, säger Anna-Karin Berglund.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV