Nyheter

Utrikes födda utsätts för hat och hot på jobbet

Var femte person utsätts för hat och hot på jobbet på grund av sin etniska bakgrund. Och det har blivit värre de senaste åren. Det framkommer i en ny rapport från Kommunal.

Utlandsfödda medlemmar i fackförbundet Kommunal löper högre risk att utsättas för olika former av trakasserier och diskriminering än medlemmar födda i Sverige. 

Detta och att de negativa attityderna mot samma grupp har förstärkts under de senaste åren framkommer i fackförbundets egen rapport, ”Var kommer du ifrån? Egentligen?”.

Inom kommunal är var tredje medlem född i ett annat land och fyra av tio har en eller två föräldrar födda utanför Sverige. Äldreomsorgen är Kommunals största bransch och där arbetar flest av medlemmarna. 

Utrikes födda diskrimineras

Kommunals egna siffror visar att utrikes födda systematiskt missgynnas och diskrimineras. Exempelvis löper personer födda i ett afrikanskt land en 300 procent högre chans att få en visstidsanställning i stället för en tillsvidaretjänst jämfört med personer födda i Sverige. 

Även personer födda i Sverige men som har två föräldrar från Afrika har det också svårare att få en tillsvidareanställning.

– Tänk att du fått ett jobb och gör ditt bästa där, men sen får du ändå höra att det är fel på dig. Från kollegorna, anhöriga, politiker – eller regeringen. Det är en mörk verklighet som många medlemmar i Kommunal tyvärr känner igen sig i, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande i Kommunal, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar även att organisationsgraden bland utlandsfödda är låg och utlandsfödda är underrepresenterade även inom Kommunal. 

Samma sak gäller för lokalpolitiken, vilket Fempers nyheter nyligen rapporterade om. 

–  Jag kan konstatera att den här rapporten visar att även vi har mycket kvar att göra. Kommunal ska, på riktigt vara ett fackförbund för alla. Det är dags att vi tar den här debatten på allvar, säger Malin Ragnegård.

Fakta från rapporten

30 procent av medlemmarna i Kommunal är födda i ett annat land. Ytterligare 9 procent har en eller två föräldrar födda utanför Sverige. Var tredje medlem, 33 procent, har det som brukar definieras som utländsk bakgrund.

Källa: Kommunal

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV