Nyheter

Clara Berglund: Rekordintresse för Forum Jämställdhet

Clara Berglund, ordförande för Forum Jämställdhet som hålls i Karlstad onsdag och torsdag.

I dag onsdag drar Forum Jämställdhet, som i år hålls i Karlstad, igång. Forumet hålls för sjunde året i rad och de två dagarna syftar både till att stärka de som jobbar med jämställdhetsarbetet i Sverige och för att bryta ny mark kunskapsmässigt. 
– Vi har rekordstort antal deltagare, trots det ekonomiska läget, säger Clara Berglund, ordförande för Forum Jämställdhet till Fempers nyheter. 

Forum Jämställdhet hölls för första gången 2018 och och har sedan dess hållits årligen. Under onsdag och torsdag möts människor i Karlstad som på olika sätt jobbar för jämställdhet, i sin yrkesutövning eller på andra sätt, för att utbyta idéer och kunskap samt hämta kraft. 

Hur ser läget ut för jämställdheten i Sverige i dag?

– Det man kan säga är att utvecklingen mot jämställdhet har stannat av och på vissa sätt gått bakåt, säger Clara Berglund och pekar bland annat på det ekonomiska området och sexuellt våld. 

– Inkomstskillnaderna mellan könen i Sverige är lika stora i dag som 1995, 23 procent. Löneskillnaderna minskade länge om än långsamt men förra året ökade de igen för första gången på 15 år. Mäns våld mot kvinnor ökar, framför allt mot unga kvinnor och framför allt på nätet. 29 procent av alla kvinnor mellan 20–24 år uppger att de har utsatts för sexualbrott, säger Clara Berglund

Både motgångar och framgångar

Just våldet mot unga kvinnor är bakslaget tydligt, och unga kvinnors ohälsa är också oroväckande menar Clara Berglund. Hon lyfter också att det finns ett ökat motstånd mot jämställdhet bland vissa:

– Det finns en växande grupp unga män som tycker att jämställdheten har gått för långt. Vi har kanske trott att utvecklingen självklart ska gå framåt, men det är tydligt att det inte är så utan det krävs hela tiden nya reformer för att återta mark för varje generation, säger hon och betonar att det är en allvarlig utmaning att killar mobiliseras av en tydlig antifeminism.

På en global nivå kan Clara Berglund se både framgångar och motgångar. Något som har stor effekt på jämställdheten i världen är krig och konflikter där kvinnor drabbas hårt. Hon nämner kriget i Ukraina och Gaza, den iranska kvinnorörelsens långa kamp för frihet och läget för afghanska kvinnor och flickor där de rättigheter de hade tillskansat sig har rullats tillbaka efter att talibanerna tog makten i landet i augusti 2021. 

– Men i EU:s senaste jämställdhetsindex kan man säga att andra länder knappar in på Sverige vad gäller de olika jämställdhetsparametrarna. Vad gäller fördelningen av obetalt arbete har det legat still i Sverige men det har förbättrats i andra länder. 

– Ett positivt exempel är att fler och fler länder tycks inspirerats av Sverige syn på prostitution, säger Clara Berglund och syftar på den svenska lagen som å ena sidan avkriminaliserar kvinnor i prostitution, å andra sidan förbjuder de som köper sex. Hon lyfter att det socialdemokratiska liksom det kristdemokratiska partiet i Tyskland har sagt sig vilja införa liknande lagstiftning som Sverige. Detta då man anser att den tyska lagstiftningen som tillåter prostitution har varit en misslyckat. 

”Värre välfärdskris än på 1990-talet”

När Forum Jämställdhet nu hålls för sjunde året i rad år är intresset rekordstort. Detta är anmärkningsvärt menar Clara Berglund – ofta brukar jämställdhetsarbetet få stryka på foten i tider av kris. Och det råder stor kris inte minst vad gäller välfärden och den offentliga sektorn. Denna kris drabbar kvinnor hårt då många jobbar inom väldfärdsyrken som exempelvis hälso- och sjukvård liksom barnomsorg och också är beroende av sektorn för sitt lönearbete.

– Både barn- och äldreomsorgen har varit avgörande för jämställdhetsarbetet och nu är krisen i välfärden värre än 1990-talskrisen. Det kommer att drabba alla kvinnor som behöver förskola och annan välfärd för att kunna arbeta, och det drabbar alla kvinnor som jobbar i välfärden också. 

Men trots lågkonjunktur, inflation och välfärdskris är intresset för Forum Jämställdhet fortsatt stort:

– Det är fantastiskt. Det visar att många som jobbar med jämställdhet ser att det är viktigt att prioritera det här trots läget vi är i, det är lovande. 

Den röda tråden i 2024 års upplaga av Forum Jämställdhet är FN:s globala hållbarhetsmål där jämställdhet både är ett eget mål, och ingår i flera andra av de 17 målen som enligt planen ska vara uppfyllda 2030. En fråga som också tas upp i år är det faktum att Kvinnokonventionen Cedaw i år fyller 45 år. Cedaw är en av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och antogs av FN:s generalförsamling 1979. Den var då både nyskapande och har haft stor betydelse sedan dess. Sverige ratificerade konventionen 1980 och sammanlagt har 188 stater skrivit under den i dagsläget. 

– Vi kommer att ha ett seminarium som blickar bakåt på Kvinnokonventionen – den är fortfarande det mest radikala vi har, säger Clara Berglund och pekar på att FN inte vågar öppna upp för nya förhandlingar eftersom konventionen då skulle riskera att försämras ur ett kvinnorättsperspektiv. Kvinnokonventionen kommer också att beröras i andra programpunkter under Forum Jämställdhet som när Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister (L), ska frågas ut om Sveriges fortsatta jämställdhetsarbete.

– Hon kommer också att få frågor om hur Sverige lever upp till sina åtaganden i Kvinnokonventionen.

– Vi har ett generellt hållbarhetstema utifrån de globala målen. Jämställdhet är viktigt i allt hållbarhetsarbete. I övrigt försöker vi lyfta de stora samhällsutmaningarna som finns, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, som maskulinitetsnormer när det gäller frågan om gängkriminalitet till exempel.

Finns det en samlad jämställdhetsrörelse i Sverige i dag?

– Det tycker jag. Men sanningen är ju att det finns massor med hjältar som är ganska ensamma i sina olika organisationer som krigar på med de här frågorna och som möter motstånd från olika håll. Forum Jämställdhet hjälper till att ge kraft och att orka kämpa vidare. 

Vad hoppas du att ni har kommit fram till på torsdag eftermiddag?

– Vi vill stärka alla att åka hem och jobba vidare, utbyta kraft och kunskap med varandra, bryta ny mark kunskapsmässigt och i debatten, och belysa åtstramningarna i offentlig sektor. Vi vill göra avtryck genom att anlägga ett jämställdhets eller kvinnoperspektiv i viktiga frågor, säger Clara Berglund.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV