Nyheter

Polska aktivister kräver att Tusk agerar i abortfrågan

Kvinnorättsaktivister i Polen har under många år mobilisera i protester mot landets hårda abortlagstiftning.

Abortfrågan står på den politiska agendan i Polen i dagarna. Trycket på den nya premiärministern Tusk att leverera en utökad aborträtt ökar - inte minst från kvinnorättsaktivister. Men regeringskoalitionen är splittrad.

I dagarna diskuterar det polska parlamentet  abortfrågan på initiativ av den liberala premiärministern Donald Tusk. Kvinnorättsaktivister kräver en utökad aborträtt i landet som har en av de striktaste abortlagstiftningarna i Europa. Men den styrande koalitionen är splittrad och utgången osäker.

– Trots att det finns ett brett stöd för en friare abortlagstiftning så är utgången för Tusks ambitioner att kunna ändra den mycket osäkra, säger Elżbieta Korolczuk, forskare i sociologi till Fempers nyheter

Tusk gick till val på och vann kanske delvis på grund av sin betydligt liberalare hållning i abortfrågan än den tidigare nationalkonservativa regering ledd av partiet Lag och rättvisa (PIS). Han lovade då att ändra lagstiftningen inom 100 dagar från makttillträdet, som ägde rum i december 2023.

Men löftet han gav kan, vilket också har allmänt stöd hos befolkningen, blir alltså svårt att genomföra. 

Regeringskoalitionen splittrad i abortfrågan

Koalitionsregeringen är nämligen splittrad i frågan. Dessutom finns ett andra förslag som handlar om att en folkomröstning borde anordnas, något som riskerar att förhala frågan ytterligare. 

Nu i dagarna 7 till 9 februari diskuterar det polska parlamentet abortfrågan. Två förslag ligger på bordet, varav ett har förberetts av den styrande Medborgarkoalitionen och ett av Vänsterpartiet. 

Båda dessa innehåller förslag om fri aborträtt fram till den tolfte graviditetsveckan och därefter endast under särskilda omständigheter, såsom om kvinnans hälsa eller liv är i fara. Vänsterpartiet har fler undantag i sitt förslag.

Elżbieta Korolczuk, forskare i sociologi.

– Den största utmaningen är dock att den styrande koalitionen är splittrad och inte sluter upp bakom förslaget. Några inom koalitionen är helt emot en lättnad i lagstiftningen medan andra förespråkar en folkomröstning, säger Elżbieta Korolczuk.

Kvinnorättsaktivister driver på för aborträtt

Kvinnorättsaktivister i landet har länge gjort sina röster hörda, utan att få igenom sina krav. Men de ger sig inte. 

– Kvinnorättsrörelsen har allierade parlamentsledamöter som gör allt de kan för att få igenom de här lättnaderna i lagstiftningen, men det ser svårt ut att få tillräckligt stöd i den situationen som nu råder, säger Korolczuk.

Enligt henne är många aktivister också trötta efter att ha organiserat och mobiliserat protester i åtta år under det nationalkonservativa styret och både organisationer och nätverk måste nu ställa om för hitta nya strategier och energi för att fortsätta lobba för den här frågan.

Den nuvarande abortlagstiftningen som är från 1993 och är bland de striktaste i Europa medger endast abort i fall med grava missbildningar hos fostret, våldtäkt, incest  eller om moderns liv är i fara. År 2020 stramades lagstiftningen åt ytterligare och förbjöd abort vid missbildningar hos fostret – ett beslut som ledde till landsomfattande protester. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV