Nyheter

Tre flickor döda efter kvinnlig könsstympning

I dag tisdag infaller den internationella dagen mot könsstympning.

Tre flickor har dött i Sierra Leone efter att ha genomgått kvinnlig könsstympning. Polisen utreder fallet som skedde i nordvästra delen av landet nyligen, och såväl de som genomförde stympningen som barnens föräldrar ska vara gripna. 

Adamsay Sesay, tolv år, Salamatu Jalloh, tretton år och Kadiatu Bangura, 17 år avled nyligen i samband med att de utsattes för kvinnlig könsstympning i Sierra Leone, något som nu utreds av polisen. Enligt Aminata Koroma, chef för the Forum Against Harmful Practices (FAHP) som arbetar mot kvinnlig könsstympning, har barnens föräldrar gripits liksom de som utförde könsstympningen, rapporterar The Guardian bara dagar innan den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning den 6 februari. 

Trots att FN 2012 uppmanade länder att förbjuda kvinnlig könsstympning är det fortfarande tillåtet i Sierra Leone. Enligt en undersökning från 2019 uppskattas omkring 83 procent av alla kvinnor ha utsatts för kvinnlig könsstympning, en minskning från 2013 då siffran låg på 90 procent. Globalt sett tros omkring 200 kvinnor och flickor ha utsatts för kvinnlig könsstympning. 

Alternativa riter

Kvinnlig könsstympning anses markera en flickas övergång till kvinna och utförs vanligen av så kallade soweis, äldre kvinnor som ingår i hemliga sammanslutningar, så kallade Bondo. FAHP arbetar för att Sierra Leone ska kriminalisera könsstympning och försöker inför alternativa riter som ska ersätta den skadliga sedvänjan som inte bara riskerar att döda den som utsätts för den utan som också ofta ger livslånga skadliga effekter på hälsan. 

– Resultaten har varit mycket uppmuntrande, säger Aminata Koroma som menar att det finns goda aspekter av de hemliga sammanslutningarna förutom de skadliga:

– De lär flickor om plantors medicinska egenskaper och för historia vidare genom vår kultur. Vår slogan är ”Säg ja till Bondo, nej till att skära”, säger hon till The Guardian.

Viktig inkomstkälla

Ett av skälen till att kvinnlig könsstympning fortgår är för att det är ett sätt för de som utför den att försörja sig. En flickas familj kan betala så mycket som mellan 300–400 amerikanska dollar för stympningen liksom ceremonin i sin helhet som pågår i tre veckor. Kvinnlig könsstympning ingår i FN:s globala mål, målsättningen är att det ska upphöra helt fram till 2030. Koroma anser att det pågår en förändring men att den sker långsamt: 

– Människor tankar om kvinnlig könsstympning håller på att ändras men det är en gradvis förändring. Jag tror inte att vi kommer att se kvinnlig könsstympning helt utraderat under min livstid men jag är väldigt optimistisk angående den nya generationen. De kommer att bli de som sätter stopp för det, säger hon. 

Globala målet 5

Utraderingen av kvinnlig könsstympning ingår explicit i mål 5 av de globala målen, liksom barnäktenskap och påtvingade äktenskap. Mål 5 syftar till att uppnå jämställdhet och stärka alla flickor och kvinnor. Målet att utradera kvinnlig könsstympning faller också under flera andra globala mål, som flickors och kvinnors rätt till utbildning och hälsa bland annat. 

Kvinnor med lägre utbildning är mer sannolika att ha utsatts för kvinnlig könsstympning i Sierra Leone, däremot finns det inte en liknande korrelation mellan hur välbärgad en kvinna är och förekomsten av kvinnlig könsstympning, skriver organisationen FGM/C Research Initiative på sin hemsida. Undantaget är den rikaste femtedelen där förekomsten sjunker till knappt 77 procent för kvinnor i åldern 15–49 år. I samma åldersgrupp anser 42,5 procent att kvinnlig könsstympning är ett religiöst krav, och 57 procent i samma åldersgrupp anser att stympningen ska fortsätta. 

– Det är fullständigt oacceptabelt att trots att kvinnor och flickor fortsätter att dö av kvinnlig könsstympning i Sierra Leone råder en komplett apati från regeringen och en ovilja att vidta de åtgärder som så desperat behöva för att förhindra dessa dödsfall eller förbjuda sedvänjan, säger Divya Srinivasan som leder den icke-statliga organisationen Equality Now, till The Guardian.