Nyheter

Diskriminering när kvinna omplacerades 

Porträtt på Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för Diskrimineringsombudsmannens processenhet.

Det var diskriminering när en kvinna omplacerades när hon återgick till sin tjänst efter föräldraledighet. Det anser Diskrimineringsombudsmannen som nu kräver att en kommun i södra Sverige ska betala 75 000 kronor i ersättning till kvinnan. 

Kvinnan hade jobbat som biståndshandläggare inom kommunens äldreomsorg, och när hon skulle återgå till sin tjänst efter föräldraledigheten meddelade hennes chef att kvinnans vikarie skulle få behålla arbetsuppgifterna. Den diskriminerade kvinnan skulle istället omplaceras för att handlägga en annan form av biståndsärenden, som hon inte hade tidigare erfarenhet av, uppger Diskrimineringsombudsmannen. 

En arbetstagare har enligt föräldraledighetslagen rätt att återfå sina tidigare arbetsuppgifter efter en förändraledighet, om detta inte är omöjligt exempelvis genom att en tjänst inte finns kvar. Men att välja att behålla en vikarie före den föräldralediga anser Diskrimineringsombudsmannen är en form av missgynnande som är förbjudet enligt lag. 

– Arbetsgivaren har enbart rätt att omplacera en arbetstagare om det helt enkelt är omöjligt för arbetstagaren att återgå till den tidigare tjänsten, till exempel om tjänsten till följd av en omorganisation inte längre finns kvar. Men så är ju inte fallet här, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för Diskrimineringsombudsmannens processenhet i ett pressmeddelande. 

Diskrimineringsombudsmannen kräver att arbetsgivaren ska betala 75 000 kronor i ersättning till den diskriminerade kvinnan. Kommunen måste ta ställning till detta senast den 21 februari. Diskrimineringsombudsmannen planerar därefter att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.