Evenemang

Kvinnorörelsen och klimatarbetet

FREDAG 16 FEBRUARI, ONLINE Kvinnorörelsen och klimatarbetet

På FN:s klimatkonferens COP28 i Dubai fattades historiska beslut om skyndsam omställning bort från olja, kol och fossilgas. Mötet slog också fast att jämställdhet mellan kvinnor och män ska integreras i allt arbete. Redan i sommar ska arbetet med hur beslut om hur jämställdhet kan integreras diskuteras inför beslut om antagande på COP 29.  När länderna ska presentera sina omställningsplaner i Brasilien om två år på COP30 ska också jämställdhet redovisas.

Vad innebär det för Sverige? Vilka möjligheter och utmaningar ser kvinnorörelsen? Hur ser vi till att den gröna omställningen blir en katalysator för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och bidrar till en mer jämställd fördelning av det obetalda arbetet och för ett mer hållbart arbetsliv för alla?

Medverkande:

  • Jennifer Unelius, Naturvårdsverket, jämställdhetsförhandlare på COP28, berättar om hur förhandlingsarbetet ligger till idag och planeras framöver.
  • Ewa Larsson, Gröna Kvinnor, samhällsvetare, var på COP28 berättar om förväntningar på hur jämställdhetsarbetet inom näringslivet kan användas i samhällsomvandling.
  • Pär Lärkeryd, VD Norra skog, arbetat med ledarskapsutveckling inom industriföretag sedan 80-talet och inkluderar jämställdhet som framgångsfaktor.

Moderator Malpuri Groth. Sveriges Kvinnoorganisationer, vice generalsekreterare.

För den som är intresserad kan ni se webbinariet här.