Nyheter

Många hälsoappar för kvinnor ”falsk reklam”

En hand håller i en mobil och på skärmen visas olika hälsoappar.

Med feministiska budskap kring kvinnors hälsa och välmående försöker företag sälja värdelösa hälsotester och behandlingar, exempelvis vid infertilitet, visar ny forskning från Australien. Detta riskerar leda till överdiagnoser och överbehandlingar.

Studien, som är gjord av en forskargrupp vid University of Sydneys skola för folkhälsa och ledd av Tessa Copp, publicerades i dagarna i British Medical Journal och visar att tester och behandlingar som inte är forskningsbaserade marknadsförs med budskap om empowerment – stärkande – av kvinnor.

Något som rapportförfattarna menar riskerar att leda till överdiagnoser och överbehandlingar.

Kvinnorna invaggas, enligt studien, i tron att de har förmåga att ta kontroll över sin hälsa genom att genomgå en del självtester och behandlingar, men utan att det finns några som helst vetenskapliga bevis på att det fungerar. 

Marknadsföringen är i princip en kopia av hur man en gång i tiden försökte sälja på kvinnor tobak och alkohol.

Tveksam nytta med mensappar

Ett exempel är olika mensappar som påstår sig kunna diagnosticera reproduktiva tillstånd, såsom polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), vilket är den vanligaste hormonella rubbningen hos kvinnor i fertil ålder och beror på ökad aktivitet av testosteron. 

Symtom på PCOS bör utredas med hormonprover och ultraljud av äggstockarna. Men app-företaget lovar kvinnan kunskap och kontroll över sin kropp, trots att det finns mycket begränsade bevis för hur exakt data den tar fram och nyttan av den, menar forskarna som också är noga med att understryka att problemet inte är användandet av hälsoteknologi, tester och behandlingar i sig, eftersom många kvinnor blir bättre och får bättre livskvalité tack vare dem. 

Problemet ligger i hur den kommersiella marknadsföringen från allt fler företag driver sådana insatser och når ut till en mycket större grupp kvinnor än vad som sannolikt kommer att gynnas av dem. Enligt forskarna är det viktigt att det är tydligt vad begränsningarna är, eftersom det annars kan skapa onödigt lidande om kvinnor diagnosticeras eller diagnosticerar sig själva med något de inte har.

Hormontest kan inte förutsäga chans att bli gravid

Ett annat test som tas upp i studien är AMH test (Anti-Mylleriskt hormon) som används för en analys för att utreda din fertilitet. Hormonet är kopplat till antalet ägg i en kvinnas äggstockar, men testet kan inte tillförlitligt förutsäga en kvinnas chanser att bli gravid. Trots detta marknadsför och säljer många fertilitetskliniker och onlineföretag testet som ett fertilitetsverktyg, med fraser som ”information är makt” och ”ta ansvar för din fertilitet”.

En av forskarna och medförfattarna, Dr Brooke Nickel, säger att ansvaret för att avgöra vad som är bra och vad som kan orsaka mer skada än nytta inte kan läggas på individen. 

– Ansvaret måste i första hand läggas på de företag som marknadsför de här hälsoinsatserna och de måste vara tydliga med dess begränsningar, säger hon till The Guardian.

Forskarna efterfrågar starkare reglering av hälsoföretag

Forskarna skulle också vilja se starkare reglering på marknaden för oprövade hälsoinsatser. 

En tidigare studie från oktober förra året gjord av Australasian Menopause Society, Women’s Health Research Program vid Monash University och Jean Hailes for Women’s Health visade också på hur kraftfulla kommersiella incitament låg bakom att ”katastrofera” klimakteriet i kvinnors sinnen för att få dem att köpa ofta värdelösa produkter för att behandla det.

– Vem vill inte känna sig stärkt av att kunna ta kontroll över sin hälsa, säger läkaren Karin Hammarberg från Monash Universitys avdelning för global och kvinnohälsa som varit med och tagit fram den studien.

– Men när det kopplas till produkter som i grunden är felaktiga, inte hjälper utan bara kommer att kosta dig pengar, då är det verkligen falsk reklam, säger hon och fortsätter: 

– Dessutom handlar det om väldigt väldigt mäktiga industrier, som är extremt lönsamma och är ofta aktieägda. Så ju mer de säljer, desto mer pengar tjänar de. Därför måste konsumentskyddet bli starkare, särskilt när det handlar om försäljare exempelvis online som säljer direkt till individer. Så att man kan utkräva ansvar från de här företagen.