Nyheter

Rekryteringsfirmor sämre än företag på jämställdhet och mångfald

Amanda Lundeteg, vd och talesperson.

Kön, etnicitet och var du bor i landet påverkar hur troligt det är att få en hög chefsposition i svenskt näringsliv, visar en ny granskning från stiftelsen Allbright. En bidragande orsak är att rekryteringsfirmorna som anlitas är dåliga på jämställdhet och mångfald.

Varje år gör stiftelsen Allbright en undersökning av hur det är ställt med jämställdheten och mångfalden i toppen av svenskt näringsliv. Detta genom att titta på representationen i svenska bolag och deras styrelser samt på chefsnivå. 

I år har stiftelsen Allbright granskat de tio största bolagen för chefsrekrytering i svenskt näringsliv. Rapporten visar att rekryterarnas tillvägagångssätt och snabba processer kan stänga många ute – och att bolagen därmed riskerar att gå miste om värdefull kompetens, enligt stiftelsen Allbright.

Färre än 10 procent kvinnor på vd-poster i Sverige

Med nuvarande rekryteringstakt kommer Sverige alltså inte kunna nå jämställda ledningsgrupper.

– Senaste tiden har Sverige förlorat flera kvinnor på vd-posterna och vi är nu nere på strax under 10 procent i storbolagen. Det är inget konstigt i sig att kvinnor väljer att lämna sina vd-uppdrag efter en lång tid vid rodret, utan problemet är att rekryteringsbolagen misslyckas fatalt med att tillsätta nya vd-kvinnor, säger Amanda Lundeteg, vd Allbright. 

Enligt granskning framkommer att rekryteringsfirmorna är sämre på att tillsätta kvinnor på vd-posterna jämfört med bolagen själva. När rekryterarna är involverade går endast 13 procent av uppdragen till kvinnor, jämfört med den interna rekryteringen av kvinnor som ligger på 25 procent. 

Studerar man ledningsgrupperna i stort ligger rekryteringsfirmornas siffra på 35 procent – en siffra som innebär att Sverige aldrig kommer nå jämställda ledningar. 

Etnicitet och var du bor kan avgöra om du får chefsjobbet

Enligt stiftelsen Allbright är det i dag få som ”har insyn i hur chefsrekrytering går till i Sverige och att rekryterare inom Executive Search håller hårt i sina hemligheter, och är ovilliga att avslöja statistik och nätverk”.

Granskningen visar dock att ålder, bakgrund och var du bor i landet mycket väl kan påverka om du erbjuds chefsjobb eller inte.

När det kommer till mångfald och etnicitet visar det sig vara 12 procent av chefsrekryterarna som har målsättningar inom området. Få har metoder eller processer på plats för att minska risken för diskriminering mot icke-vita kandidater, enligt stiftelsen.

– Att det saknas målsättningar och processer för att minska diskriminering inom rekryteringen kan förklara varför det är så få icke-vita på maktpositioner i Sverige. Rekryteringen riskerar att bli en stoppkloss för alla de som inte passar in i normen, säger Amanda Lundeteg.

Det framkommer även att många av Sveriges största och mest vinstdrivande bolag inte är baserade i storstäderna. Trots det finns få chefsrekryterare ute i landet. Av de 10 undersökta firmorna är 8 av 10 baserade i Stockholm, resterande har även kontor i Göteborg och Malmö.  

Enligt Lundeteg vittnar många bolag ute i landet om att det är svårt att få hjälp med att hitta kandidater.

– Bara 27 procent av de externa chefsrekryteringarna utanför storstäderna går till kvinnor, säger hon. 

Svenska bolag måste bredda kompetensen – andra länder springer ifrån

Från stiftelsen Allbright har man under flera år understrukit vikten av bredd i kompetensen hos svenska bolag som annars riskerar halka efter andra länder. I exempelvis Tyskland, där Allbright har en systerstiftelse, har 46 procent av de externa rekryteringarna bland tyska storbolag det senaste året gått till kvinnor. 

– Trenden har funnits några år: Sverige står och stampar medan andra länder kör om. Nu kan vi också se den trenden inom rekrytering. Att tyska chefsrekryterare snittar på nära hälften kvinnor visar att det är fullt möjligt även i Sverige, säger Amanda Lundeteg.  

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV